Debian Weekly News - 22 februari 1999

Välkommen till den åttonde utgåvan av Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Nu finns det en version av Debian översatt till italienska. PROSA Debian baseras på slink och säljs tillsammans med boken ”Athena Linux”. För mer information, se kungörelsen.

Linuxpower intervjuade Wichert Akkerman. Helt klart läsvärt.

Bruce Perens håller på att ändra sig från att stöda termen ”Öppen källkod” (eng. open source), för att återvända till att förorda ”fri programvara” (eng. free software). ”’Öppen källkod’ har tagit bort betoningen på hur nödvändigt friheten är för fri programvara. Det är dags att vi rättar till det.

Månadens Linux Journal innehåller tre Debianrelaterade artiklar. En är om Linux Router Project, en på Debian baserad minidistribution. Den andra beskriver ARGO, en autonom bil styrd av en dator körandes Debian, och den sista, skriven av Debianutvecklaren Andrew Feinberg, är en generell artikel om Linux på en high school. Debian verkar ha en hyfsad tradition bland utvecklare i high-school-åldern..

Någon föreslog en Debiandistribution baserad på FreeBSD, vilket ledde till en ansenlig debatt. De flesta som uttryckte sitt samtycke baserade sin åsikt på argumentet att det borde finnas Debiandistributioner för så många varianter av öppen källkods-UNIXar som möjligt, något som motargumenterades med att detta drastiskt skulle öka arbetsbelastningen för pakettillverkarna.

Den sista testversionen av X-paketen finns nu tillgängliga, och alla som kan bör testa dem. Dessutom finns nu X 3.3.3.1 i paketform, trots att de ännu inte är en del av distributionen. På tal om X har förslaget om att en fråga skulle ställas under xterm-installationen, efter vilken terminaltyp som ska förväljas återkommit, något som vore trevligt för folk i heterogena miljöer, och som därför föredrar xterm framför xterm-debian, trots dess nackdelar. För de som intresserade finns resonemangen om varför xterm-debian är den förvalda terminaltypen i slutet av Brandens X Strike Force-sida.

Om du undrar var alla .deb:ar för arm-arkitekturen har tagit vägen så har samtliga tagits bort från arkivet. Arm-anpassningsprojektet är inte längre binärkompatibel med de .deb-filerna, och har därför tagit bort dem allihop och börjat bygga nya.

Brian May har skrivit ett antal Perlskript för att konfigurera och underhålla NFS-avbildningar för disklösa klienter, och har frågat om de kan inkluderas i Debiandistributionen. Det finns några problem som måste lösas, exempelvis hur man jämför två paket för att hitta uppgraderingar, och hur man räknar modulberoenden när /lib/modules är monterat skrivskyddat.

Javier Fdz-Sanguino Peña har skrivit en artikel om Slink till Open Resources och söker kommentarer. Bland annat diskuterar artikeln de problem som distributionen var tvungen att överkomma, och några problem som uppstod vid uppgraderingen av gcc-kompilatorn.

Vad gäller säkerhetshål har det varit fullt upp under veckan:

Det är alltid trevligt att för omväxlings skull träffa andra Debianutvecklare ansikte mot ansikte, något det har förekommit flera möjligheter till på sistone.

Nästa stora chans att möta utvecklarkollegor är på LinuxWorld Expo nästa vecka, i Debians monter.

Nya paket som lagts till Debian denna vecka är bland andra:

Hjälp sökes:

Servernyheter

Uppföljningar till tidigare nyheter:

Tack till veckans bidragslämnare: Michael Dahlberg och Brandon Mitchell.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.