Debian Weekly News - 11 april 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Under en lång tid har så gott som alla varit medvetna om ett grundläggande säkerhetsproblem i Debian: paket kan ändras på Debianspeglar utan att användarna på något sätt kan verifiera att paketet de hämtar är det samma som utvecklaren sände in. Två idéer har lagts fram igen och igen angående hur det kan göras mer säkert. Den första idén är att göra det möjligt att lägga in signaturer i själva .deb-filerna, vilket gör det möjligt att verifiera att en given utvecklare byggt ett visst paket. Det andra är att möjliggöra signaturer på Packages.gz-filerna, vilket gör det möjligt att verifiera att paketet genomgick den normala proceduren vid insändning, men ingen av dessa signaturer ger perfekt säkerhet. Det finns fortfarande flera hål kvar, exempelvis kan en utvecklares maskin knäckas, och om de inte hanterar sina nycklar på ett vist sätt kan deras nyckel komprometteras. Hittills har vi, i typisk Debian-anda, undvikit att göra någonting eftersom det inte finns någon känd perfekt lösning.

Frågan har återigen kommit upp under veckan, och lusten att implementera dessa båda signaturtyper, även om ingen av dem är perfekta, har ökat, för att åtminstone höja säkerhetsribban en liten bit. Efter några långa diskussioner sändlistorna och på irc, verkar det som fler och fler når samstämmighet om detta. Nu är frågan - vem kommer att implementera det?

Fem nya sändlistor har skapats för ändamål allt från anpassning till PA-RISC och S/390, till holländsk landsanpassning.

Direktåtkomst till Incomingkatalogen är nu möjlig på http://incoming.debian.org/. Det gamla spegelnätverket för Incoming är på väg att läggas ner.

IBM Global Services' ”Linux Support Line”, tillsammans med Alcôve kommer nu att erbjuda telefonsupport för Debian i flera länder. Intressant nog säger deras pressmeddelande att Debian är marknadsledande (27%):

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 24 andra paket:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.