Debian Weekly News - 19 april 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Testningen av systemet för att få nya utvecklare är i full rörelse! För första gången på näranog ett år börjar nytt blod komma in i Debianprojektet. Först ut att klara sig genom nyutvecklarprocessen är Brendan O'Dea. Brendan, och de andra som håller på att slutföra sina ansökningar, gick genom systemet i en testkörning avsedd att hitta eventuella fel i det nya systemet, som ännu inte öppnats för allmänheten. De som hade ansökningar liggande när nyutvecklarkön stängdes är på gång härnäst, och sedan kommer systemet att öppna för allmänheten så fort webbsidesgränssnittet är färdigställt.

Richard Braakman vill starta den första testcykeln om två veckor, den 2 maj. ”Efter en fastställd testperiod kommer vi att utvärdera resultaten och bestämma huruvida vi ska släppa det vi har eller inte.” Om vi släpper efter bara en testcykel betyder det att vi kan släppa om ungefär en månad. Å andra sidan kan det komma att krävas flera testcykler.

Wichert Akkerman skrev en listade över ändringar i dpkg som planeras i woody. En del av ändringarna, bland andra att använda objdump istället för ldd, och att ändra ordningen på filerna medan paketet byggs, finns redan i CVS-systemet. Andra, som att integrera suidmanager och debconf, och stöda signerade paket, är bara på planeringsstadiet, och avsikten är att hinna med det i tid till att woody släpps. Flera av de listade punkter är saker som länge saknats från dpkg, och det är trevligt att se att arbete fortgår på Debians mest grundläggande program.

Wichert skrev även om hur dåligt det ligger till med dokumentationsregistrering i Debian. Vi har flera konkurrerande system för att registrera dokument, och det finns därför ingen central lagringsplats som innehåller all dokumentation. Wichert föreslog att ett nytt system, liknande doc-base, men med en del idéer lånade från menu-paketet. Adam Di Carlo påpekade att han planerar liknande ändringar för nästa utgåva av doc-base.

Andra diskussioner under veckan fördes angående att installera Debian från disketter och rätta paketprioriteterna.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 29 andra paket:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.