Debian Weekly News - 26 april 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

I väntan på nästa utgåva:

Det första European Debian Meeting planeras att starta den 5 juli i Frankrike som en del av Libre Software Meeting. Detta har genererat viss entusiasm bland de franska utvecklarna, men tidpunkten krockar med andra händelser i Europa. Ännu är det inte klart hur stor den här sammankomsten kommer bli.

Några imponerande grafer har gjorts över relationerna (beroenden, konflikter, osv) mellan olika paket. Dessa grafer ger ett hum om vilken komplexitet apt måste hantera. Grafen över alla paket i bassystemet är speciellt intressant.

Perlfolket kommer att bli glada av att veta att experimentella perl 5.6-paket nu finns tillgängliga för woody. Förhoppningsvis kommer inte det vara lika komplext att integrera denna nya version som den förra uppgraderingen var, då stora delar av grundarbetet för att stöda framtida uppgraderingar gjordes förra gången.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar ett antal 2.2.15pre19-kärnpaket, följande och många andra paket:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.