Debian Weekly News - 3 maj 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Debian har gått in i den första testcykeln. Richard Braakman tog först bort 17 paket med kritiska fel från distributionen, vilket reducerade antalet kritiska fel till mindre än hundra. De enda ändringar som kommer att ske i potato under de kommande två veckorna är den slutgiltiga uppdateringen av startdisketterna, samt skapande av cd-avbildningar. Potato bör vara redo att testas om några få dagar, när dessa bitar är färdiga. När detta sker uppmuntras intresserade användare att uppgradera, och hjälpa med att testa utgåvan.

Wichert Akkerman skrev ett grovt förslag för ett nytt källkodspaketformat. Viss diskussion följde, och det är uppenbart att vi ännu inte har nått någon consensus vad gäller vad ett nytt källkodsformat bör innehålla, eller hur det skall fungera.

Bland övriga ämnen i veckan finns en lång tråd om vad som ska göras när potato är släppts, samt om hantering av utgåvor och tidsplaner allmänhet, en tråd om att fasa ut ”override”-filer, samt diskussioner om Microsofts patent på ”installation och uppdatering av programmodulkomponenter” över nätet, vilket vi hoppas inte täcker något Debian har gjort under de senaste fyra åren.

Nya paket i Debian ”unstable” denna vecka inkluderar följande, och 45 andra paket:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.