Debian Weekly News - 11 juli 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare. Detta är en kombinerad tvåveckorsutgåva.

Zeroth Debian Conference ägde rum förra veckan i Bordeaux i Frankrike. Under konferensen togs många ämnen upp, bland andra två introduktioner till Hurd, hållna av Neal Walfield och Richard M. Stallman; en översyn över Debians nu- och dåtid, såväl som en kortare diskussion om ett nytt paketformat, hållet av Wichert Akkerman; PingOO, ett projekt för ge skolor tillgång till kommunikationsservrar som fjärradministrerade av en distribuerad grupp, samt telemetriprogramvara (underhåll och diagnostik över nätverk och serverar) från SiteRock, båda baserade på Debian GNU/Linux. Större diskussioner hölls angående Debians interna organisation och den nya processen för att ta in nya utvecklare. För ytterligare information, se denna sammanfattning av Marcelo Magallon. Planer är redan på gång för att hålla First Debian Conference juli nästa år.

Anthony Towns skrev en uppdatering om status för testcykel 3 vilken börjar Inom Kort. ”Målet med den tredje testcykeln är helt enkelt att försäkra oss om att vi är redo att släpa: vi tror att de två föregående cyklerna har rensat ut de flesta felen i installationsproceduren, så vi förväntar oss inte några större problem.” Randolph Chung skrev i en installationsrapport för den senaste versionen av startdisketterna att version ”2.2.16 [av boot-floppies] för i386 definitivt är redo att sändas in, och troligen redo för att släppas med potato.” Saker har dock blivit något försenade, då ett stort antal Debianutvecklare besökt Zeroth Debian Conference.

Hej då till libc5. Ben Collins föreslog att paketen för libc5-stöd skall tas bort från unstable, eftersom det är flera år sedan Debian var en libc5-distribution, och att behålla libc5-stödet har lett till en ”stor mängd gammalt skräp och hack”. Ben frågade om någon har ”övertygande skäl att behålla det i framtiden”, och än så längen har ingen kommit på några.

Paul J Thompson anser att Debian är på väg att nå en ”kritisk massa” vad gäller igenkänning hos allmänheten. Han nämner det ökande antalet distributioner baserade på Debian, antalet folk och projekt som börjar släppa Debianpaket och att stöda Debian, osv. Med tillväxt följer problem, och Paul nämner två huvudproblem, som inte alls är någon nyhet: Det ohanterbara antalet paket, och problem att hålla tidtabeller för nya utgåvor. Han fortsätter med att ge ett ”radikalt” förslag för att avhjälpa problemet – att dela upp Debian i flera sektioner, såsom kärnan, snabb utveckling, och så vidare, som har olika tidtabeller. Det är ett intressant inlägg, väl värt att läsa även om du inte håller med.

Fler nyheter i korthet:

Och till slut en artikel från en reporter som verkligen förstår Debian (och läser debian-devel). ”Debian sticker av som den främsta Linuxdistributionen som samtidigt är ett samfund (’community’) i sig, till skillnad från de övriga som bara har samfund. [...] Debians sätt att arbeta som en kommitté leder ibland till gräl och politiska diskussioner, och har aldrig varit snabbt på att reagera eller släppa versioner. Men kvalitén på arbetet kan inte ifrågasättas, och inte heller gruppens engagemang i programvarufrihet.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.