Debian Weekly News - 19 juli 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

En snabbis om status för utgivningen: Ansvariga för utgivningen är tillbaka, och rättade paket är på väg in i frozen igen. Vi har fortfarande inte gått in i den tredje testcykeln. Här är en kort lista över saker som förhindrar den.

Säkerhetsrättelser. En möjlighet att utifrån få rootbehörighet via rpc.statd-programmet från nfs-common hittades och rättades i veckan. Detta berör enbart potato och woody, inte stable, och en omedelbar uppgradering rekommenderas. En rättelse släpptes även för en möjlighet att utifrån få ett skal via cvsweb.

Sändlistan debian-policy, som under senare tid varit mestadels inaktivt, har vaknat till liv igen. En ny utgåva av policymanualen kan komma inom kort. Det heta diskussionsämnet just nu är att lägga till nya fält i Debianpaketen för att möjliggöra användningen av tredjepartsfelrapporteringssystem. De flesta är eniga om att behovet för sådana tillägg ökar ju fler tredjepartspaket i Debianpaket som kommer, men exakt hur de skall implementeras är ämnet för viss debatt.

Förra veckan hade vi en kort notis om ett förslag om att ta bort libc5-stödet från unstable. Diskussionen hade bara just börjat då, nu har folk haft en vecka på sig att motsäga sig idén. De flesta invändningarna tar dock inte i beaktande det faktumet att ett borttagande av libc5-stöd från unstable inte kommer radera existerande libc5-paket på deras maskiner, och att libc5-stödpaketen fortfarande kommer att vara tillgängliga i debianarkiven. Dock förekom även några välgrundade invändningar; vad händer om vi slutar stöda libc5 och att sedan ändringar i länkaren gör att de gamla, ej längre stödda, libc5-paketen slutar fungera? Som lösning på detta kan vi kanske behålla själva libc5 i unstable, men ta bort alla andra libc5-kompatibilitetsbibliotek och -utvecklingsstöd – en kompromiss som verkar godtagbar av alla parter.

Libc5-diskussionen fortsatte sedan med en mer generell diskussion om huruvida vi skall ”begränsa möjligheten till uppgraderingar till två utgåvor bakåt”. Nyligen har det rapporteras om lyckade uppgraderingar från 1.3 till frozen, något som hoppar över två utgåvor. En fin prestation, men att få det att fungera kräver en hel del arbete och en betydande andel ”skräp” i distributionen. Vore det bättre att vi spenderade tid på att förbättra andra saker? Ingen slutsats har dragits ännu.

Nya paket i Debian unstable denna vecka inkluderar följande:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.