Debian Weekly News - 26 juli 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Testcykel 3 har påbörjats. Anthon Towns skriver att ”vi hoppas och tror att vi inte behöver göra några ytterligare ändringar av paketen mellan denna testcykel och när vi förklarar potato vara stabil.” ”Denna testcykel tar slut om två veckor, ungefär den 9 augusti. Vid den tidpunkten kommer kvarvarande problem att skrivas in bland övrig versionsfakta och potato förklaras som stabil. Den officiella kungörelsen om detta, och den första icke-virtuella festen, förväntas ske på LinuxWorld-mässan.” Alla verkar vara säkra på att vi kommer att klara det den här gången.

Ben Collins tillkännagav att Debian 2.2 kommer att dediceras till utvecklaren Joel ”Espy” Klecker, som oväntat avled vid 21 års ålder. Nästan 200 Debianutvecklare har signerat dediceringen. Bland andra viktiga jobb underhöll Joel C-biblioteket för Debian. Vi kommer att sakna dig, Joel.

Progeny, det Debianbaserade företaget som grundades av Ian Murdock, är på väg att anställa flera Debianutvecklare. En snabbtitt på deras personalsida visar ett antal välkända namn, bland andra John Goerzen och Branden Robinson, och Debian Weekly News har fått veta att fler utvecklare snart kan komma att förena sig med dem. Progenys jobbsida anger att de ”söker Debianutvecklare som kan arbeta på Debian GNU/Linux, samt hjälpa till att utveckla en solid grund för Linux NOW och våra andra produkter och tjänster.” Möjligheten att arbeta heltid med Debian är något otroligt, och något Debian som helhet vinner på. Det verkar som fler och fler utvecklare kommer att hamna en sådan position.

Stadge- och ordningsfrågor. Ett förslag att ändra Debians stadgar så att det sociala kontrakter och DFSG (Debians riktlinjer för fri programvara) betecknas som ”grundläggande dokument” som endast kan ändras med en 3:1-majoritetsomröstning är på gång. Manoj Srivastavas ursprungliga utkast har emottagit flera sekunderingar, och en modifierad version har fått ytterligare fem. En omröstning bör komma att ske så småningom ... å andra sidan har vi fortfarande inte röstat i frågan om non-free.

Debiansäkerhet. En artikel med analyser av prestanda i olika distributioner vad gäller säkerhetsrättelser utelämnade tyvärr Debian från sin uppställning av distributoner, och angav som skäl att vi alltför sällan släpper nya utgåvor. Joey Hess (DWNs redaktör) skrev ett genmäle, där han pekar på att med verktyg som apt finns det inte något nära samband mellan distributionens säkerhet och hur ofta nya versioner släpps, och visade även att Debian släpper nya underutgåvor (såsom 2.1r5) oftare än Red Hat. Läs dem båda och dra dina egna slutsatser. Förresten så kungjordes inga säkerhetsrättelser för Debian under föregående vecka.

Nya paket i Debian unstable denna vecka inkluderar följande, och 11 andra paket:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.