Debian Weekly News - 12 september 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

KDE-paketen forsar in i Debian. Hela KDEs kärna finns redan i unstable, och fler paket är helt säkert på väg. Denna oväntade vändning kommer på grund av en ändring av licensen för Qt 2.2 – Troll Tech har släppt den dubbel-licensierad enligt GPL – problemet med KDE-licensen är äntligen löst. För en utmärkt sammanfattning över Debian/KDE-problemet, och det som hänt nyligen, behöver du inte gå längre än till denna artikel i LinuxPlanet.

Förutom de goda nyheterna om Qt har flera andra viktiga licensfrågor uppdagats. Python 1.6 har släppts under en licens som kan ha kompatibilitetsproblem med GPL. Gregor Hoffleit, vår python-ansvarige, har intagit en försiktig hållning vad gäller problemet – det finns fortfarande hopp om att den nya licensen fixas så att den blir GPL-kompatibel. Samtidigt så har RSA-algoritmen släppts som allmängods (public domain), något som bör göra det möjligt för viss programvara såsom gpg-rsa och pgp-i att flyttas från non-free till main-delen av Debian, även om de kanske måste vara kvar i non-us eftersom de involverar kryptering.

Planer har dragits upp för en underutgåva av potato: Debian 2.2r1. Den kommer att inkludera säkerhetsrättelser, rättelser på startdisketterna, andra viktiga felrättelser, uppdaterade versionsfakta, och kanske även ett litet antal ytterligare paket, såsom console-apt, som inte kom med i 2.2r0.

Den viktigaste tekniska tråden på sändlistorna under veckan handlade om att ändra det sätt paket startar/startar om bakgrundsprocesser (daemons) när de installeras. Nuvarande beteende – starta alltid om ett pakets bakgrundsprocesser när det installeras – är inte det beteende man förväntar sig när systemet körs i enanvändarläge, och det kan vara rätt så oflexibelt för andra önskemål, såsom att installera i en ”chroot”-miljö. Henrique M. Holschuh föreslog en ny metod för att bestämma om en bakgrundsprocess skall startas när paket installeras, och som avhjälper dessa problem. Den skulle dock kräva att ytterligare kod läggs i samtliga paket som använder den, och den innehåller fortfarande några olösta tekniska detaljer.

Ett antal säkerhetsrättelser har dykt upp under de två gångna veckorna. Ordnad efter ungefärlig betydelsegrad inkluderar de:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.