Debian Weekly News - 14 november 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Debian 2.2r1 har släppts. Denna uppdatering av r0 innehåller huvudsakligen säkerhetsrättelser och viktiga felkorrigeringar, vilka listas i ändringsloggen. Men i ett avsteg från traditionen innehåller denna underutgåva även några nya och uppdaterade paket. Console-apt har slutligen kommit in en släppt version av Debian, och mozilla uppdaterades till M18. Anthony Towns, ansvarig för utgivningen, förklarar: ”Jag behandlar uppdateringar av stable enligt två principer: de skall ställa användaren i ett bättre läge, och de skall aldrig försvåra det för användare att göra något de gjort tidigare.” Att lägga till nya paket och uppdatera paket som var ”rätt så trasiga till att börja med” möter dessa kriterier, även om denna ändring chockade och störde en del. Och, faktiskt är det så att det finns åtminstone två trasiga paket i den nya utgåvan, även om det rapporteras att apt helt enkelt vägrar uppgradera till de trasiga paketen. Nu när 2.2r1 släppts kan vi förvänta os att paketpooler snart tas i bruk, och att r2 kommer ut ”relativt snabbt”.

Tidsfristen för en trasslig omröstning har gått ut. Nej, inte den omröstningen - Debians projektsekreterare tillkännagav att tidsfristen allmänna resolutionen om non-free har gått ut eftersom ingenting gjordes åt den under en fyraveckorsperiod, och Debians stadgar stipulerar att en sådan, synbart död, resolution ”anses ha dragits tillbaka”. Dessutom ”utfördes den senaste omröstningen felaktigt, och dess röstsedlar är härmed förklarade ogiltiga och resultaten har inte tabellerats.” Med tanke på förvirringen runt omröstningen är detta troligtvis bra, men det innebär även ett sammanbrott av Debians omröstningsprocess. Omröstningen utlystes, men sekreteraren agerade inte på dem genom att släppa en röstsedel förrän det var allt för sent. Naturligtvis är sekreteraren, precis som alla andra Debianmedlemmar, en frivillig vars tid kan vara begränsad. Han har sagt att ”jag är åter på ’aktiv status’”, och att ”min avsaknad av tid för Debian delvis var skälet till att jag sökte ny anställning”. Han arbetar även på att involvera ytterligare två personer i processen så att omröstningar kan ske i framtiden även om sekreteraren är frånvarande. Vad är nästa steg? Den allmänna resolutionen kan sändas in igen, och flera relaterade förslag gömmer sig i kulisserna.

Ett antal säkerhetsrättelser släpptes under veckan. Det finns rättelser för en fjärråtkomlig överbelastningsattack (denial of service) mot bind, ett problem med temporära filer i tcsh, och ett signaturverifieringsfel i gnupg. Debian har rapporterats att ej vara sårbar för en rootattack mot modutilspaketet.

Glibc 2.2 har äntrat unstable, men denna nya uppströmsversion verkar inte ha förstört för något. Istället skalar de nya paketen bort ungefär 17 megabyte i storlek på alla Debiansystem – Ben Collins har kommit på en genial lösning på problemet med den onödiga lokalinformationen som nämndes i en tidigare DWN.

Dale Scheetz tillkännagav att ”dörren till Debian är åter helt öppen, med över 100 sökande på väg genom ny utvecklar-processen, och mindre än 100 väntande på att påbörja den. Bra gjort, allesammans!


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.