Debian Weekly News - 29 november 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Debians icke-US-arkiv har flyttats till en paketpool. Detta är början på övergången till paketpooler. För en snabbtitt på non-US-paketpoolen, börja här. Non-US flyttades först eftersom det är ett litet arkiv som låter oss upptäcka vad som går sönder utan att påverka hela Debian. Än så länge har ingenting av vikt gått sönder. Paketpooler har länge varit den heliga graalen vad gäller underhåll av Debians arkiv, diskussionen har pågått flera år, med flera fördelar, men rätt svårt att implementera. Det är trevligt att vi äntligen har dem.

Var är Debian 2.2r2? Uppdateringen till stable dök inte upp detta veckoslut, vilket vi hade hoppats. En försening uppstod då en ny version av startdisketterna var tvungen att byggas med fungerande PCMCIA-stöd. Med de flesta från startdiskettgruppen borta över tacksägelsedagen blev det inte gjort förrän idag. Under tiden har några nya säkerhetsuppdateringar ansamlats, och de bör kunna hinna med i 2.2r2. Båda dessa är attacker mot symboliska länkar, den ena mot ghostscript, och den andra mot den den ärevördiga textbehandlaren ed.

Felrapporteringssystemet har fått några märken och allvarlighetsgrader tilllagda. Den största ändringen är den nya graden ”serious”, och några ändringar i definitionerna för andra grader. Graden ”important” innebär inte längre att felrapporten är kritisk nog att blockera en ny utgåva; bara felrapporter klassade ”serious” och högre kommer att fördröja utgivningen. Och på tal om felrapportering så förekom det en stor diskussion på policysändlistan under veckan angående dpkgs nya stöd för att markera ursprung för paket som byggts av andra än Debian, och det nya fältet Bugs som kan omdirigera felen för de rapporterna. Trots att dpkg och report redan stöder dessa nya fält finns det stora meningsskiljaktigheter om hur de bör användas.

Bör alla GPLade paket innehålla hela GPL-texten? Debian medsänder idag exakt en kopia av GPL, och upphovsrättsinformationsfilerna refererar bara till den. Dock har RMS sagt att ”när ett enskilt paket distribueras måste det *medfölja* en kopia av GPL”. Det kan hävdas att Debian inte distribuerar enskilda paket, utan istället en komplett distribution som faktiskt innehåller hela GPL-texten. Men vad gäller för folk som vidaredistribuerar ett enskilt Debianpaket? De kan tekniskt sett bryta mot GPL. Naturligtvis bör det om möjligt undvikas att svälla Debian med tusentals kopior av GPL, och Ben Collins har föreslagit en utökning av dpkg som gör det möjligt för samtliga paket att innehålla GPL, men bara installera en kopia. Diskussionen är fortfarande ung, så DWN kommer att återkomma till den nästa vecka.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.