Debian Weekly News - 12 december 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Debian 2.2r2 släpptes förra veckan. Naturligtvis består den huvudsakligen av säkerhetsrättesler och viktiga felrättelser. Problemen med r1 bör alla vara rättade i och med denna utgåva, och cd-avbildningsfiler är fortfarande på väg till speglarna.

Huvud-Debianarkivet flyttades nyss in i paketpooler. Det är inte mycket att se ännu, men paketen flyttas in i en ”pool”-katalog när nya versioner sänds in. Viss förvirring har rått vad gäller paketpoolerna, så det finns ett kort frågor-och-svar-dokument på ämnet. I kungörelsen, varnar James Troup: ”Trots den relativt katastroffria implementationen av non-US förväntar jag att många ytterligare problem kommer att dyka upp i huvudarkivet”.

Apt har anpassats till rpm av Conectiva, vilka modifierade det så att det kan hantera rpm-paket. En artikel på freshmeat går in på djupet med de problem de stötte på och hur de hanterades. Det är svårt att avgöra om ett rpm-baserat program, ens med apt, kan uppgraderas lika enkelt som ett Debiansystem, men det kommer vi antagligen snart att upptäcka. Debian förlorar ett visst övertag när det kommer fler distributioner med Advance Package Tool; men å andra sidan kommer vi att erhålla några nya säkerhetsfunktionalitet, bland annat autentisering av speglar och paket, som lagts till i apt av Conectiva, samt ett ytterligare apt-skal de skriver. Ett mycket intressant citat från artikeln: ”När RPM-patcharna till fullo har integrerats i APT finns möjligheten att det blir det standardiserade pakethanterarskalet för Linux

Utan allt för mycket pompa och ståt har Debian växt från runt 400 till 644 utvecklare under det gångna året. Många av dessa utvecklare är, naturligtvis, inaktiva, och många andra har just genomgått ny-utvecklarprocessen och lär sig fortfarande, så det är inte helt förvånande att det bland det vanliga muttrandet om komplexiteten i ny-utvecklarprocessen, bland de som varit utvecklare sedan långt tillbaka finns en uppfattning att titeln ”Debianutvecklare” bör reserveras för medlemmarna i en elitgrupp som är ”engagerade, pålitliga, övertygade om Debians filosofi, och här att stanna”. Det senaste citatet kommer från förra veckans utgåva av Linux Weekly News, vilket inkluderade en utmärkt sammanfattning av den senaste tidens diskussioner på ämnet.

Ett varningens ord: Om du spårar unstable bör du se upp för uppgraderingen till perl 5.6. Några stora ändringar i perlpaketet (inklusive att inte längre hantera update-alternatives via /usr/bin/perl, vilket kan göra det mer stabilt i det långa loppet) har knäckt flera uppgraderingar. Var beredd på problem som att /usr/bin/perl helt försvinner, eller att debconf går sönder på mystiska sätt om du uppgraderar under veckan.

Upprensning bland woodys funktionspaket var ämnet för en lång diskussion. Medan potato endast hade några skärmar med funktionspaket har antalet dylika exploderat i woody, och flera av dem är av tvivelaktig nytta för nya användare som installerar Debian och som vill använda dem för ett visst ändamål. Funktionspaket skalar inte så bra som vi hade hoppats, och en hel del förvirring om exakt vad funktionspaketen bör använda för förekommer bland utvecklarna. En lösningen inbegriper att lägga in en definition av vad som innebär ett korrekt funktionspaket i policydokumentet. Eller så kan vi helt kasta bort funktionspaketsystemet och hitta på några alternativa metoder som är mer flexibla och mindre benägna för missbruk.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.