Debian Weekly News - 19 december 2000

Välkommen till en tvåveckors specialutgåva av Debian Weekly News. Vi hade planerat att hoppa över denna vecka på grund av semester, men Debian sover aldrig.

Testing har äntrat Debians huvudarkiv. Testing är en ny gren av Debian som kompletterar stable och unstable. Nya insända paket går till unstable, och såvida inga allvarliga fel hittas på två veckor går de in i testing. Testing är därför alltid i ett ”i stort sett släppbart tillstånd”. Nu när paketpooler finns var det inte så svårt att göra testing en del av huvudarkivet. Woody har nu betecknats som testing och fyllts med paket från stable, med uppdateringar som koden som styr testing tror är säker (så om du har ”woody” i sources.list kommer du antagligen att stöta på det här problemet). Testing kommer säkert få stort inflytande på Debian, från utgivningsfrekvens och daglig utveckling, till anpassning till andra arkitekturer och säkerhetsrättelser, till utgivningstajming och -hantering. Intressanta tider står för dörren.

Nu när woody == testing, hur bra fungerar det? Ansvarig för utgivningen, Anthony Towns, beskrev ”läget för woody”. Viktiga uppgraderingar som glibc 2.2, X 4.0.1 och perl 5.6 finns ännu inte i woody/testing, men de kan komma dit snart. Föga förvånansvärt har både antalet paket och antalet öppna felrapporter ökat sedan potato släpptes. Anthonys huvudbekymmer är att det nya installationsprogrammet (debian-installer) ännu inte är klart, och att de gamla startdisketterna behöver flera månaders arbete för att fungera i woody. En relaterad tråd diskuterade andra mål för woody. Allt sammantaget planerar Anthony frysningen till maj, med utgivning i juni - men han varnar: ”Förmodligen kommer tidsfristen att sträckas ut eftersom ingenting någonsin går enligt planerna.

Korrigering av Debians felaktiga rösträkningsmetoder har varit diskussionsämnet på debian-vote under flera veckor. Det fåtal personer som varit involverade i diskussioner är alla ense om att det finns några tvetydigheter i stadgarna, vilka, om de utlöses, kan göra en omröstning obeslutbara. En föreslagen lösning på problemen visade sig innehålla ett obskyrt fel. Eftersom diskussionen börjar bli mer och mer svårbegriplig och utanför ämnesområdet för debian-vote, och mer inom ämnesområdet för sändlistan Election Methods, håller en gemensam kommitté på att formas, med intresserade personer från båda listorna. De kommer att diskutera ”alla problemen med beslutsprocessen [...] i de nuvarande stadgarna” samt ta fram ett förslag om hur de kan rättas. Naturligtvis kommer det slutgiltiga beslutet om att anta förslaget att göras av Debian.

Säkerhetsrättelser under den gångna veckan är bland andra ett otrevligt fel som ger utökade privilegier i zope, ett lokalt säkerhetshål i slocate, och så fortsätter attackerna mot symboliska länkar med en i nano.

Debian Weekly News är tillbaka nästa vecka med en mer komplett sammanfattning av pågående Debiandiskussioner och -händelser.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.