Debian Weekly News - 29 februari 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare. Detta är en kombinerad tvåveckorsutgåva.

Vi har nu passerat den första ”bugghorisonten” för fel kritiska nog att hota utgivningen, och tjugo paket kommer snart att tas bort från potato. Bugghorisonten har blivit en succé om man ser på antalet kritiska fel som stängts under de senaste två veckorna – ett tag var färre än 200 öppna, jämfört med över 300 för några veckor sedan – färre kritiska fel i något tillfälle sedan förra sommaren. Antalet fel håller dock på att växla igen, och ytterligare en bugghorisont kan vara på gång.

Projektledarvalen avslutas om bara några få dagar, kom ihåg att rösta. Linux.com har lagt upp intervjuer med Wichert Akkerman och Matthew Vernon. Joel Klecker intervjuades inte, men gjorde ett kort uttalande.

Två nya sätt att visa Debian ”in action”:

Ddiff presenterades. Ddiff är ett verktyg för att generera binära differensfiler mellan olika versioner av .deb-paket.

Två säkerhetsproblem har rättats under veckan. Rättningar finns tillgängliga för attacker utifrån mot paketen nmh och htdig i slink. Diskussioner om en attack mot man fördes på bugtraq, men Debian använder ett annat man-paket och är inte sårbart. På samma sätt indikerar bugtraqdiskussioner att vi inte är sårbara för dosemu-problemen som finns i Corel Linux.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 19 andra paket:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.