Debian Weekly News - Årssammanfattning 2000

Den här specialbilagan till Debian Weekly News är en sammanfattning över de viktigaste händelserna i Debians värld under 2000. Det är definitivt inte en allomfattande lista, utan fokus ligger på ovanliga och viktiga händelser, inte det hela tiden i bakgrunden pågående utvecklingsarbetet och -diskussionerna.

För att ge en kort inblick i volymen av vad som skett bakom kulisserna under året följer här några siffror: 27 tusen felrapporter sändes in under året, medan 194 tusen meddelanden postades på de olika Debiansändlistorna och närmare 33 tusen nya versioner av paket sändes in. Alla dessa siffror har ökat märkvärt från motsvarande siffror från 1999.

Här är de för Debianprojektet mest minnesvärda händelserna under 2000:

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

När nu Debian Weekly News går in i sitt tredje år vill jag tacka alla i Debian för att ni tillhandahåller ett sådant överflöd av diskussioner, evenemang och hårt arbete som jag kan skriva om.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Redaktör för Debian Weekly News är Joey Hess.