Debian Weekly News - 6 maj 2001

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Först och främst - DWN har ett nytt redaktörslag. Joey Hess var trött, men några stycken tyckte det skulle vara tråkigt om DWN dog ut, så vi frågade om vi kunde få ta över, och han lät oss göra det. De lyckliga är Jean-Christophe Helary, Joe ”Zonker” Brockmeier och Tollef Fog Heen. Joey vill tacka de hundratals människor som sände in e-post med uppmuntran och tack, och önskar den nya DWN-kåren all lycka.

Sedan förra utgåvan har 2.2r3 släppts. Den rättar ett antal säkerhetsproblem och kritiska fel: en rootkompromettering i ntp och problem med symboliska länkar i samba är bland dessa. Några av säkerhetsproblemen byggdes felaktigt på ett unstable-system, vilket orsakade viss förvirring, men det är nu rättat.

Startdisketterna gå framåt, om än långsamt. Vissa problem med slang och utf-8 har påträffats, men de bör till största del vara rättade nu. Startdisketterna har översatts till danska, och vi har en gaelisk översättning på gång. Dessutom, om vi skall kunna släppa Woody i år, behöver startdisketterna mycket mer hjälp.

Ben Collins har redan påbörjat sitt arbete som projektledare. Hittills har han ökat bemanningen i den tekniska kommittén, både Bdale Garbee och Wichert Akkerman har blivit medlemmar i den.

På debian-devel har det varit en mycket hektisk vecka med långa och känslofyllda diskussioner om huruvida ALL: PARANOID är en bra inställning att ha i /etc/hosts.deny. Dessutom har det förekommit diskussioner om att chroot-installera BIND. Den största diskussionen är fortfarande ”kernel-{image,headers}-paketdästheten” där Herbert Xu, Craig Sanders och Daniel Stone (och några andra) e-grälar med varandra. Gå inte i närheten utan din asbestdräkt.

Att CSS:a eller inte CSS:a. Bör paket som xine-dvd-css komma in i main? Ingen av de ftp-ansvariga vill ansvara för att de läggs in, så vad som kommer att ske är fortfarande öppet för diskussion (och juridisk rådgivning). Relaterat till detta är den pågående kryptografi-i-main-diskussionen. Förhoppningsvis kommer detta lösas med lite hjälp från en advokat.

dpkg 1.9 är ute. Den rättar flera segmenteringsfel och ger stöd för undertecknade paket. Dessutom har det nya funktioner, uppsnabbningar, uppdaterade översättningar, samt rättelser för Hurd, HPPA, IA64 och SH. Det har redan kommit några rättelseutgåvor, vilka rättar några av de nya och spännande felen.

Bland de nya paket som kommit in i Debian under veckan finns: cocoon2, thttpd, nvclock och task-harden

Kommentarer är alltid välkomna.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier, Jean-Christophe Helary och Tollef Fog Heen.
Det översattes av Peter Karlsson.