Debian Weekly News - 30 oktober 2001

MPEG i en konsol. Förra veckan nämnde vi att Uwe Herrman hade skrivit en Avsikt att paketera (ITP) för en MPEG-spelare som körs i en textkonsol. Vi fick ett brev från Adam Sjögren som sade att plaympeg från paketet smpeg-plaympeg redan hade denna möjlighet. Genom att köra plaympeg i en konsol, eller genom att ta bort miljövariabeln DISPLAY i xterm kommer det att köra i konsolläge.

Linux på andra sidan klotet. James Bromberger skrev till oss för att berätta om en Debiankonferens som planeras i Australien februari 2002. Konferensen kommer hållas 4-5 februari, två dagar innan Linux.conf.au-konferensen. För ytterligare information, eller för att se artikelefterlysningen, besök webbplatsen på http://www.linux.org.au/conf/debiancon.html.

Kommentarer från RMS. Vi fick ett svar från Richard M. Stallman angående fri och icke-fri programvara i DWN, och vi lovade att vidarebefordra det:

GNOMEs och Debians situation är inte densamma, eftersom GNOME är en del av GNU-projektet. GNU-projektets hållning har sedan början varit att vi inte gör reklam för att icke-fri programvara finns tillgänglig. GNOME bör följa dessa riktlinjer. (Jag önskade att Debian också antog dem.)

Skälet till att GNU har denna hållning är att för att verkligen följa våra egna principer. Skälet för att tillverka GNU-systemet, och den centrala principen bakom vad vi säger till allmänheten, är att icke-fri programvara är dåligt. Om vi rekommenderar en icke-fri programvara motsäger vi den principen. Andra, vars handlingar baseras på andra principer, kanske kan rekommendera icke-fria program utan att motsäga sina principer, men inte vi.

För tillfället kommer DWN fortsätta att rapportera om icke-fri programvara när så är lämpligt – dock kommer icke-fri programvara som avhandlas under rubriken ”nya paket” eller annorstädes att tydligt markeras som sådan.

Automatkompilerare för Debian/Hurd. Jeff Bailey var glad för att kunna tillkännage att han har fått Debians automatkompilerare att köra på sin Debian/Hurd-maskin. Det bör hjälpa Hurdanpassningen att hålla jämna steg med resten av arkivet. Loggar från automatkompilerarna finns tillgängliga på webbplatsen som nämns ovan.

Mer om LSB-specifikationen. Enligt önskemål sände Christopher Yeoh en uppdatering till LSB-specifikationen. Arbete pågår för att göra en 1.0.1-utgåva vilken huvudsakligen kommer att bestå av redaktionella ändringar och rätta några få väldigt tydliga misstag. Både den släppta version 1.0 och dagliga ögonblicksbilder finns här. Det finns också en databas med resultat från LSB-testerna att tillgå.

Nya Potatoutgåva står för dörren. Joey jobbar hårt på att få ut en ny version av Potato. Denna kommer att innehålla de flesta av säkerhetsrättelserna sedan den senaste Potatoversionen samt några rättade paket. Planen är att släppa 2.2r4 i mitten av november detta år. Se hand andra försök till paketlista och sänd kommentarer till honom om du tycker att han har missat något i den aktuella listan.

Debian på DVD! Slashdot rapporterade nyligen att LAN Comp Systems distribuerar ögonblicksbilder av den kommande Debianutgåvan, med kodnamnet ”woody”, på DVD-R. Detta är källkods- och i386-binär-dvd:er, vilka innehåller main, contrib, non-free och non-US. Detta verkar vara ett intressant alternativ till en cd-uppsättning på 4-5 skivor. Jim Westveer förklarade hur dvd:erna skapas med Debians verktyg.

FHS-övergång. Joey Hess kontrollerade om hans system följer ett gammalt beslut från den tekniska kommittén från över två år sedan angående hur /usr/doc kommer att hanteras i ett övergångsskeende. Han säger att vi för närvarande är nästa slutet av steg 2 och att /usr/doc bara består av symboliska länkar till /usr/share/doc. Förutom för ett litet fåtal paket gäller detsamma för /usr/man och /usr/share/man, medan övergången för /usr/info ännu inte har avslutats.

Första OpenOffice-paketen i Debian. Петр Новодворский (Pjotr Novodvorskij) tillkännagav den första lyckade kompileringen av OpenOffice #638c för Debian. Det kompilerar till ett ensamt paket som är 75 Mbyte stort. Uj. Det är dåligt paketerat och motsvarar bara en för-alfanivå, men det är en början. Använd på egen risk! OpenOffice har däremot en modulariserad struktur, och bör därför kunna delas upp i mindre paket. Dock kvarstår licensproblemen med JDK, se diskussionen ovan för ytterligare detaljer Dessutom skrev Jan-Hendrik Palic en omfattande statusrapport.

Nya eller anmärkningsvärda paket.

Inga nyheter är goda nyheter? Vi har inga säkerhetsfrågor att rapportera på denna vecka.

Fortsätt skriva. Vi har fått många användbara kommentarer och tips om nya paket och så vidare. Fortsätt så! På återseende nästa vecka, och ha en trevlig Halloween!


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.