Debian Weekly News - 19 december 2001

Archive.debian.org är tillbaka. Servern som lagrar gamla Debianutgåvor, med aliaset archive.debian.org, har återuppväckts efter att ha varit frånkopplad under flera månader på grund av maskinvaruproblem. Maskinen kör nu med ett nytt trevligt 14 Gbyte-RAID-system på en ny värd, datavetenskapliga institutionen på Minnesota universitet och administreras nu av Scott Dier. Dåliga nyheter dock: En av de nya diskarna har börjat sluta fungera.

Hurd H2-cd-avbildningar. Hurd-gruppen informerade oss om nya cd-avbildningar för Hurd. Ögonblicks-avbildningar produceras var fjärde till åttonde vecka och H2-avbildningarna var de tionde i serien. Hurd har växt från en cd-avbildning i augusti 2000 (A1) till fyra avbildningar i december 2001 (H2). Dessa avbildningar är ögonblicksbilder från ett operativsystem under utveckling, så passande försiktighetsåtgärder måste tas innan en installation utförs. De viktigaste programmen ligger på den första cd:n, precis som med andra arkitekturer, medan de andra innehåller mindre viktiga paket.

Om att rätta säkerhetskritiska fel. Javier Fernández-Sanguino Peña utförde några analyser om sårbarheter som upptäckts och rapporterats på Bugtraq-listan och de som sänts ut som Debians säkerhetsbulletiner (eng. Debian Security Advisories, DSA). Analysen visar att under det senaste året har det tagit Debian i medeltal 35 dagar att rätta säkerhetsrelaterade sårbarheter. Dock rättades över 50% av sårbarheterna inom en tiodagarsperiod, och över 15% av dem rättades samma dag bulletinen släpptes!

Mer om akronymer. Vi fick en del kommentarer om vad vi skrev om akronymer i vårt förra nummer. Det har påpekats att flera akronymer redan förklaras genom att använda programmet dict eller något av dess grafiska skal (såsom kdict eller wordinspect). Om du inte har hört talas om dict ännu så är det klienten som frågar dictd-servern. DICT-utvecklingsgruppen underhåller flera allmänt tillgängliga servrar som kan nås från alla maskiner på Internet. En annan intressant resurs är Listan över trebokstavsförkortningar.

Nya sändlistor. Listmaster-gruppen skapade tre nya listor: debian-qa-packages, som används av kvalitetsstyrningsgruppen för att hantera felrapporter mot övergivna paket; debian-ssh, vilken kommer användas för underhåll och samordning av Debians ssh-paket samt debian-apache, vilken kommer användas för underhåll och samordning av webbservern Apache och besläktade paket.

Den gode, den onde och den fule. Gergely Nagy skrev en lång utläggning om att paketera programvara för Debian alltför snabbt och inte vara tillräckligt uppmärksamma på själva paketeringen. Han är oroad eftersom paket vars ansvarige inte åtminstone delvis uppmärksammar paketeringen inte återspeglar den bild han hade av Debian. Inse faktum, Debian är känd för sin kvalitet. Detta är något vi kan förlora.

Anpassa Kaffe. John R. Daily har jobbat en del på att försäkra att kaffe är tillgängligt i IA-64-anpassningen. Han sände denna rapport om problem som håller tillbaka kaffe på vissa plattformar. buildd.debian.org rapporterar att det senaste paketet inte kompilerar på mips, mipsel, hppa och sparc. Rapporten innehåller detaljerade problemrapporter för varje arkitektur.

Säkerhetsinformation. Vi har fått två nya säkerhetsbulletiner denna vecka. Som vanligt, om ditt system påverkas bör du se till att uppdatera paketen med en gång.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande nya eller uppdaterade paket har lagts till Debianarkivet sedan förra numret.

Håll kontakten... Som vanligt ber vi om att om du har nyhetstips eller kungörelser om Debian, sänd dem till dwn@debian.org. Dessutom önskar vi en God Jul!


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.