Debian Weekly News - 2 juli 2002

Välkommen till årets tjugofemte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det är med glädje vi får veta att UnitedLinux tydligen kommer baseras på Debiandistributionen, eftersom Calderas f.d vd, Ransom Love, kommer att försöka hitta ett sätt att få med medlemmar såsom Debian, som inte har samma kommersiella fokus som nuvarande UnitedLinux-partner – och för oss verkar det vara den enda logiska lösningen.

HomePNA-HOWTO med Debian GNU/Linux.Debian Planet postade Jeremy Avnet en länk till ett HOWTO-dokument som beskriver hur man ställer in HomePNA med GNU/Linux. HomePNA är en teknik som använder de oanvända paren i en vanlig gammaldags analog telefonlina (eller faktiskt en cat 5-kabel), som ett relativt långsamt nätverkssystem.

Mer än 10.000 Debianpaket för Sid. Nyligen nådde antalet Debianpaket för Sid (även känt som ”unstable”) 10.000-strecket. Binary-i386-distributionen innehåller 6961 paket och binary-all lägger ytterligare 3149 paket till den listan. De byggs från 6345 källkodspaket. Dessa tal innehåller non-US så väl som non-free och contrib. Om du använder dselect-metoden visas meddelandet ”Information om (antal paket) uppdaterades” efter [U]ppdatera. Om du är van vid apt visar apt-cache stats antalet paket i ditt systems paketdatabas.

Säkerhetsuppdateringar för Woody. Några av er kanske redan har noterat att säkerhetsgruppen redan stöder Woody i sina bulletiner. Tydligen fungerar den nya säkerhetskompileringsstrukturen ordentligt. För att använda de uppdaterade paketen automatiskt bör du lägga in raden deb http://security.debian.org/ woody/updates main contrib non-free i din sources.list om du kör Woody.

Javabönor för Debianfolk. Adam Heath tillkännagav att han slutfört skapandet av Debianpaket av JBoss. De enda ändringar som kvarstår är bara mindre felrättelser. Detta är en implementation av Suns Java2 företagsutgåve-EJB-specifikation. Den tillhandahåller ”container based persistence”, meddelandeköer, transaktionshantering och andra tjänster. JBoss i sig självt er GPLat, men kräver icke-fri programvara för att köras. JBossutvecklarna har valt att sända med dessa icke-fria program och bibliotek med sin kod för att göra det enklare att hämta. På grund av detta har Adam placerat filerna i non-free-katalogen.

Nyare versioner av Perlmoduler? Ardo van Rangelrooij ville veta hur en pakethanterare förväntas hantera fallet när en Perlmodul kräver en nyare version av en annan modul än versionen som ingår i perl-modules-paketet. Detta paket innehåller moduler från Perls kärndistribution. Lösningen är att helt enkelt paketera den nya modulen som vanligt, filerna läggs i en katalog som används framför den som följer med systemet, så bägge modulerna kan existera sida vid sida.

Rekommendation av Pilot-synkprogramvara. En fråga dök upp där det ställdes vilken programvara man skall använda för att synkronisera handdatorn med huvudmaskinen om man är beroende av dataintegritet. Karl Jørgensen summerade sina erfarenheter med pilot-manager, gnome-pilot och jpilot. De flesta verkar vara nöjda med jpilot. För de som inte behöver ett grafiskt användargränssnitt kan coldsync vara värt att testas.

Dagliga Debianögonblicksbilder. Fumitoshi Ukai (鵜飼文敏) satte upp en ny värd vid namn snapshot.debian.net som innehåller en spegling av både debian och debian-non-US. Servern har en 160 Gbyte-hårddisk och tillhandahåller dagliga ögonblicksbilder av Debianarkivet från och med 2002-06-04. För att nå arkivet måste du styra apt-get till ett specifikt datum, relativa datum går bra.

Överge /etc/mtab? Nikita Youshchenko gjorde ett försök att ta bort /etc/mtab och länka den till /proc/mounts. Det visade sig dock mycket snabbt med tydlighet att den ena filen visar användarens synvinkel och den andra kärnans. Till exempel bundna monteringar, slingmonteringar och diskkvoter visas olika.

Red Hat använder Debianalternativ. Efter att ha läst versionsfakta för Red Hat Linux 7.3 rapporterade Tollef Fog Heen att denna utgåva innehåller en anpassning av Debians alternativsystem, som ett sätt att stöda att flera paket stöder en speciell tjänst. Wichert Akkerman förklarade att han har kontakt med Red Hat om att hålla dessa två implementationer i synk.

Är Linux verkligen fri programvara? I sitt föredrag vid årets kärntoppmötet i Ottawa ställde Bdale Garbee denna fråga, huruvida Debian överträder sitt sociala kontrakt genom att sända med Linuxkärnan? Frågan gäller att stängda fastprogram sänds med i flera drivrutiner. Man kom under hans föredrag fram till att problemet bäst diskuteras och undersöks på sändlistan debian-legal, där han söker hjälp.

HTTPS-metod för apt-get. Tomas Pospisek tillkännagav https-stöd för apt-get. Han implementerade det som en patch mot version 0.5.4 av apt, vilket är den aktuella versionen i Woody. Uppströmsutvecklaren har dock några reservationer mot att inkludera delar av stunnel.

dpkg 1.10 släppt. Till slut hittade en ny version av dpkg in i arkivet. Detta är en sedan länge efterväntad version som även stänger inte mindre än 63 öppna felrapporter. Den innehåller flera förbättringar, som ett eget dselect-paket med förbättrad hantering av Recommends (rekommenderar) och Suggests (föreslår). Den förstår även en konfigurationsfil per användare. Den kompletta listan med ändringar imponerar, glöm inte bort att läsa den.

Debian i SpamCops lista. Vi har nyligen informerats att master.debian.org är listad i SpamCops databas. Marco d'Itri anmärkte att denna databas måste användas med speciell varsamhet eftersom sändlistor ofta blockeras av den.

Det sista före DebConf2. Joe Drew släppte den sista kungörelsen om den kommande andra Debiankonferensen som äger rum 5-7 juli i Toronto, Kanada. Förutom Debianspecifika föredrag som tar upp huvuddelen av programmet, finns det flera som inte är Debianrelaterade. Bland dessa finns Damian Conway, en välkänd föredragshållare och Perlutvecklare som kommer att hålla ett föredrag med titeln Extrem Perl.

Ytterligare en Potatuppgradering på väg? Joey sände in en rapport om det aktuella arbetet på ytterligare en uppdatering (r7) av den stabila Debianutgåvan (även känd som Potato). Trots att Woody troligen kommer släppas inom kort stöds Potato fortfarande, och har fått ett par säkerhetsuppdateringar som bör hanteras korrekt.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har ni har något av dessa paket installerade.

Efter hetsiga diskussioner om OpenSSH-sårbarheten vill vi ge ett kort citat från den reviderade OpenSSH-säkerhetsbulletinen: De mest hjälpsamma distributörerna var OpenWall Linux och Debian.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fem paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 84 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN, vi ser tyvärr inte allt. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter, se vår sida om hur du bidrar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.