Debian Weekly News - 30 juli 2002

Välkommen till årets 29:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Om du någonsin undrat hur du kan hjälpa till att betala för utvecling av fri programvara, se vad Drew Scott Daniels sände till oss. Dessutom kan du hitta ett bra jobb i Storbritannien, vilka nyligen publicerade riktlinjer för användning av fri programvara inom statliga myndigheter.

Nytt Howto-dokument för Jigdo. Den här veckan fick vi veta att Peter Jay Salzman skrivit ett mini-Howto-dokument för Debian Jigdo vilket nyligen lades till Linux Documentation Project. Att hämta Debian-ISO-filer har alltid varit en långsam, smärtsam och extremt ineffektiv process. Jigdo är ett nytt verktyg för att hämta Debian-ISO-avbildningar på ett enkelt, snabbt och mycket effektivt sätt. Detta HOWTO-dokument besrkiver varför du bör använda jigdo, samt innehåller en kort förklaring av hur det fungerar och hur det används för att hämta och uppdatera Debians ISO-avbildningar.

Riktlinjer för underutgåvor av Woody. Flera utvecklare önskar kunna lägga till nya paket och uppdateringar av sina paket till den nyligen utgivna stabila utgåvan av Debian. Joey förklarade dock att om man lägger till nya paket och slumpmässiga uppdateringar i den stabila utgåvan skulle det motverka hela tanken bakom att ha en stabila utgåva, varför samma riktlinjer som tidigare kommer gälla för underutgåvor av Woody.

Gnome2 för Woody. Gustavo Noronha Silva tillkännagav att han bakåtanpassar Gnome2 till Woody. För att installera hans paket måste du lägga till raden deb http://gluck.debian.org/~kov/debian woody gnome2 till din /etc/apt/sources.list. Gustavo bakåtanpassar även vissa program. Här finns skärmbilder från gdm2 och Gnome2.

En granskning av utgivnignsprocedurerna. Anthony Towns skrev en granskning av utgivningsproceduren för Woody. Han sammanfattade kort historiken för utgivningen och påpekade vad som utgjort de största blockeringarna: en sex månaders väntan innan utgivningen försöktes, den tolv månade långa utvecklingen av startdisketterna, faktumet att cd:erna inte var färdiga i tid och den sena upptäckten att säkerhetsinfrastrukturen inte var färdig. I hans önskelista för Sarge finns mindre bortkastad tid, bättre kommunikation och transparens samt en uttestningsutgåva som permanent hålls i ett utgivningsbart tillstånd.

Hjälp sökes med GIMP-fel. Martin Michlmayr undersökte felrapporter mot paket för GIMP 1.0 och 1.1. Båda togs bort från Debian för en tid sedan, men flera felrapporter är fortfarande öppna. Martin söker en person som har lite tid och känner GIMP tillräckligt väl för att gå genom dessa felrapporter och antingen stänga dem med ett lämpligt meddelande om det är rättat i 1.2, eller flytta över dem på motsvarande gimp1.2-paket.

Lösa libpng-problemet. Marcelo Magallon undersökte hur det står till med libpng version 2 och 3 och listade utvecklingspaket som beror på den äldre versionen av detta bibliotek. Junichi Uekawa föreslog en uppgraderingsväg för bibliotek som beror på det gamla libpng-paketet. En del personer är dock oeniga om behovet av att ändra bibliotekets SONAME när man ändrar versionen i ett biblioteksberoende.

Avsluta stödet för Linux 2.0 i Glibc. Ben Collins tillkännagav att han kommer sluta stöda Linuxkärnor före version 2.2.0 i den kommande glibc-utgåvan för Debians instabila utgåva. Ändringen påverkar bara i386- och m68k-arkitekturerna, övriga har redan en liknande inställning. Detta betyder att om du har en maskin som kör 2.0.X-kärnan och Debians instabila utgåva måste du antingen stanna kvar i Woody eller uppgradera kärnan.

Status för debian-installer. Tollef Fog Heen skrev en statusrapport om vad som är avsett att vara installationsprogrammet i Sarge. Tollef kommer att leda utvecklingen av det och säger att det redan fungerar för användare på i386 om du talar om för dem vilka knappar de skall trycka på. Anthony Towns lade några intressanta kommentarer till det. För de som vill testa det finns steg-för-steg-instruktioner hur man bygger systemet.

Framtida glibc-underhåll. Ben Collins tillkännagav att han kopierat in Debiandelen av glibc-paketet i CVS. För att använda det behöver du tarbollen glibc_2.2.5.orig.tar.gz från arkivet. Loggmeddelanden från cvs vidaresänds till sändlistan debian-glibc så att folk kan hålla sig à jour.

Perl 5.8.0. Raphaël Hertzog rapporterar att Perl 5.8.0 släppts och återigen har vi binärimkompatibilitet för binärmoduler. Eftersom Debian växer påverkar detta naturligtvis fler paket än förra gången. Brendan O'Dea, nuvarande Perlansvarig, har för avsikt att skapa ett ”förberedelseområde” i sin hemkatalog på people.debian.org som bör förenkla en mjuk övergång. För att snabba upp arbetet diskuteras NMU:er (insändningar från andra än paketansvariga).

Återuppliva SuperH. Det verkar som Debian SuperH-folket vill återuppliva SuperH-anpassningen – och lägga fyra nya arkitekturer till den. Takeshi Yaegashi (八重樫剛史) bad att binärkataloger skulle skapas för de fyra arkitekturerna sh3, sh4, sh3eb och sh4eb. Det föregår dock fortfarande en diskussion om binärimkompatibiliteterna mellan SH3 och SH4.

Bort med /usr/doc/. Joey Hess undrade vad andra utvecklare skulle säga om han tog bort koden i debhelper som gör att postinst-skriptet hanterar /usr/doc-länkar. Joey tillägger att eftersom vi ändå kommer att kompilera om en stor mängd paket på grund av övergången till gcc 3.0 blir vi av med länkarna i /usr/doc nästan gratis. Adam Heath protesterade mot förslaget för att upprätthålla bakåtkompatibiliteten.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 15 paket övergavs under veckan och behöver en ny ansvarig. Detta ger totalt 97 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN, vi ser tyvärr inte allt. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter, se vår sida om hur du bidrar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.