Debian Weekly News - 13 augusti 2002

Välkommen till årets 31:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Den här veckan var också rätt stillsam, förutom vad gäller säkerhetsuppdateringar. Men vi vill inte att ni ska bli uttråkade, se denna frågesport om fri programvaru-licenser. Linuxanvändargruppen vid Davis har samlat artiklar om fri programvara och sammanställt en förteckning över orsaker till varför man bör undvika vissa icke-fria system.

Ny version av Python? Torsten Landschoff undrade när Python 2.2 kommer att bli standardversion i Debian eftersom den nya uppströmskällkoden för python-gnome för Gnome 2.2 kräver Python 2.2 för att byggas. Chris Lawrence förklarade att det tydligen fanns ett samförstånd om att Debian bör gå över till Python 2.3 som nästa standardversion av Python och helt hoppa över 2.2.

Sluta tillhandahålla db1 från GNU libc. Ben Collins tillkännagav att db1 inte funnits med i riktiga glibc sedan efter glibc 2.1.3, den enda orsaken till att det behållits var för bakåtkompatibilitet. Enligt Ben är det nu dags att överge denna gamla version tidigt i Sarges utgivningscykel så att vi har tid att arbeta på detaljerna. Tillkännagivelsen innehåller ett frågor och svar-dokument som förklarar att db2/3/4 alla tillhandahåller kompatibilitetslager. Adrian Bunk önskade sedan ett ”dummy”-paket för att ge en enkel övergång.

Motstridiga biblioteksnamn. Simon Law upptäckte att biblioteksnamnet libdnet används dubbelt. DECnet-biblioteket stöds i Debian sedan en lång tid tillbaka, det nya biblioteket med samma namn ger ett anpassningsbart gränssnitt mot flera lågnivånätverksrutiner. Namnet på ett av dessa bibliotek måste helt klart bytas. DECnet har dock en historisk bakgrund och det nya biblioteket används redan i OpenBSDs samling av anpassningar.

Stöd för stora filer. Oliver Elphick undrade om det är säkert att slå på stöd för stora filer (LFS) i PostgreSQLs binärpaket. Miquel van Smoorenburg förklarade att det inte förstör för äldre kärnor att slå på stöd för stora filer (dvs. stöd för filer större än 2 Gbyte), men att det bara fungerar med 2.4-kärnor.

Mozilla 1.1beta? Frågan har ställts huruvida Debian kommer stöda paket för Mozilla 1.1beta som nyligen släpptes uppströms. Erich Schubert påpekade att det finns mozilla-snapshot-paket för just det ändamålet. Han noterade också att Mozilla 1.1beta får åtminstone Galeon, Skipston och Nautilus att sluta fungera. Även när den slutgiltiga versionen Mozilla 1.1 släpps måste dessa paket uppgraderas för att hållas i synk.

Uppgradera till Gtk 2? Oohara Yuuma (大原雄馬) undrade hur övergångsplanen till Gtk 2.0 ser ut. Erich Schubert förklarade att Gtk 1 och Gtk 2 inte är gränssnittskompatibla, så att kompilera om samtliga påverkade paket är troligen inte en tillräcklig lösning, och därför måste han avvakta att uppströms anpassar sina paket till Gtk 2. Övergången diskuteras delvis här.

Säkerhetsuppdateringar. Säkerhetsgruppen har förberett rättelsere för ett antal säkerhetsrelaterade fel i den stabila utgåvan. Om dina maskiner som kör Debian är anslutna till Internet bör du uppgradera dessa paket om du inte redan gjort det. Det är nog en bra idé att prenumerera på sändlistan debian-security-announce och lägga till säkerhetsraderna i apt på det sätt som beskrivs på säkerhetssidan. Regelbundna uppdateringar gör inte ditt system säkert men rättar åtminstone några kända problem. Följande paket har uppdaterats sedan föregående utgåva av DWN.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 98 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN, vi ser tyvärr inte allt. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter, se vår sida om hur du bidrar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.