Debian Weekly News - 27 augusti 2002

Välkommen till årets 32:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Flera utvecklare verkar fortfarande vara på semester så listorna är rätt tysta jämfört med resten av året. Efter att stora mängder klagomål postats, på såväl debian-project, Slashdot som Debian Planet, tillkännagav Rob Levin, ledare för nätverket i fråga, att de globala meddelanden om insamling av pengar kommer stoppas.

Återuppliva ett tillägg i stadgarna. I december 2000 föreslog Raul Miller en allmän resolution (GR) om att rätta till omröstningsprocessen som beskrivs i stadgarna. Resolutionen drogs tillbaka till dess att en kommitté som tillsattes för att utreda problemet kommit med en rekommendation. Debians projektsekreterare, Manoj Srivastava, återupplivade nyligen diskussionen.

OpenLDAP och TLS/SSL. Torsten Landschoff undrade om han borde aktivera SSL-stödet i OpenLDAP. Detta resulterar dock i ett prioriteringsproblem då libldap2 har en högre prioritet i Debianarkivet än libssl0.9.6, vilket innebär att något av paketen måste få sin prioritet ändrad. Att skapa två paket är inte riktigt någon möjlighet eftersom antalet speciella -ssl-paket bör vara färre nu när kryptografi tillåts i huvudarkivet.

Om den nya GCC 3.2. Gerhard Tonn började bygga om alla paket som beror på C++ på S/390. Resultaten verkar inte särskilt lovande eftersom mer än en tredjedel av alla paket som påverkas inte alls kunde byggas. Dock är orsaken till att flera av paketen inte kunde byggas inte direkt på grund av GCC 3.2. Gerhard gick med på att skriva felrapporter för kompileringsprogram som inte är GCC 3.2-specifika.

Python 2.2 som standardversion? Matthias Klose föreslog att byta den förvalda Pythonversionen i Debians instabila utgåva mot version 2.2. Paketansvariga som förbereder paket för flera versioner av Python ombeds av Matthias att sluta stöda python1.5 och istället funderae över att stöda de experimentella python2.3-paketen.

Paketera dockningsprogram. Josselin Mouette skrev slutligen ett förslag om hur man bör paketera WindowMaker-dockningsprogram för Debian. I grund och botten innebär det att dockingsprogram i samma kategori kommer läggas in i samma paket. De föreslagna paketen innehåller många dockningsprogram som redan finns i arkivet.

Stöda Gnome 2. Det pågår diskussioner om hur man skall lägga in Gnome 2 i Debianarkivet. Det har ännu inte bestämts om Gnome 1 och Gnome 2 bägge kommer finnas i Debian då båda alternativen har sina nackdelar. Det har sagts att vissa program vägrar starta med Gnome 2, och att stöd för båda versionerna samtidigt kommer leda till nya integritets- och namnrymdsproblem. Ian Jackson föreslog till slut en resolution.

Ny dokumentationslicens från Sun Documentation. Петр Новодворский (Pjotr Novodvorskij) undrade huruvida den licens som kommer användas för OpenOffice.Org-dokumentationen är förenlig med DFSG (Debians riktlinjer för fri programvara). Så verkar faktiskt vara fallet, men Branden Robinson påpekade att det kan sägas att licensen de facto pålägger ytterligare restriktioner genom sin lagklausul och en allt mer fientlig inställning mot fri progarmvara i Förenta staterna.

Gäller upphovsrätten på ordlistor? Bas Zoetekouw bad om råd inför paketeringen av en nederländsk aspell-ordlista, vilken i sig saknar licens, men verkar vara baserad på ett paket som licensierats i enlighet med GNU General Public License, även om den använder ene icke-fri ordlista. Richard Stallman höll med om att ordlistor verkar kunna falla under upphovsrätten.

Bli av med icke-fria packare. Juhapekka Tolvanen undrade varför det fortfarande finns icke-fria packare i Debian. Andra packare än de vanligen använda gzip eller bzip2 krävs för att packa upp arkiv som arj, rar, lha, zoo eller ace. De är speciellt användbara om man vill lyssna på musikmoduler gjorde under andra operativsystem eller krävs av virusletare för att kunna undersöka olika sorters komprimerad data. Juhapekka undersökte läget och upptäckte att det finns en del fria alternativ som bara behöver paketeras eller kan anpassas eller färdigställas. För packare med licens- eller patentproblem kommer det vara nödvändigt att ta kontakt med författarna och be om ändringar för att uppnå DFSG.

Debian-installer kör igen. Tollef Fog Heen släppte ytterligare en statusrapport från debian-installer-projektet. Den viktigaste nyheten är att cdebconf har rättats och nu fungerar som smort. Den näst viktigaste nyheten är att stödet för andra arkitekturer har påbörjats, då Colin Walthers just nu arbetar på en PowerPC-anpassning och Wartan Hachaturow arbetar på Alpha-napassningen. Just nu kan det dock ifrågasättas om det kommer vara möjligt att använda en reducerad libc.

Första buggfixarfesten. Raphaël Hertzog tillkännagav den första buggfixarfesten för Sarge-utgåvan. Den kommer äga rum under kommande helg, mellan 30 augusti och 2 september. Raphaël förklarar att antalet kritiska fel i Sarge redan är för högt för att släppa den och vi siktar på en kort utgviningscykel.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Inga nya paket har övergivits sedan förra veckan eller så är LDAP-gränssnittet mot felrapporteringssystemet trasigt just nu.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN, vi ser tyvärr inte allt. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter, se vår sida om hur du bidrar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.