Debian Weekly News - 3 september 2002

Välkommen till årets 32:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Goda nyheter kommer från Venezuela, då Linux Today rapporterar att all programvara som utvecklas för staten måste licensieras enligt GNU GPL.

OpenOffice.org insänd till Unstable. Chris Halls tillkännagav nyligen att Rene Engelhard till slut har sänt in OpenOffice.org 1.0.1-5 till unstable/contrib. Paketen innehåller en stor uppsättning hjälpdokument och internationaliseringsfiler för 18 språk. Eftersom paketet är nytt i Debianarkivet kommer det ta ett tag innan filerna dyker upp i det allmänt tillgängliga arkivet. Chris Halls tillkännagav även översatta hjälpfiler.

Uppdatera gamla ITP-rapporter. Bas Zoetekou tillkännagav att han kommer göra om väldigt gamla ITP-rapporter (Intent to Package, avsikt att paketera) till RFP-rapporter (Request for Packaging, paketbegäran). Han planerar bara detta för rapporter som är ett år gamla eller äldre. För sådana avsikter är det inte troligt att författaren till den ursprungliga rapporten fortfarande arbetar på paketen. De som sänts in nyligen kommer dock att uteslutas.

Skript för säkerhetsmeddelande. Rob Bradford tillkännagav ett skript som jämför lokalt installerade paket med de på security.debian.org. Dessutom ger det en beskrivning av problemet och namnet på Debianbulletinen om paketet omnämns i DSA-RDF-filen Resource Description Framework används som ett informationsutväxlingsformat för olika saker.

Debian i kläder. Vi har fått veta att Debian används vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) som en forskningsplattform för kläddatorer. Målet med MIThrilprojeketet är att utveckla och skapa prototyper för nya tekniker inom dator-människa-interaktion för program som bärs i kläder. Systemen som kör Debian är baserade på StrongARM-processorer.

Felrättning av Debian som spel. Andrew Suffield undrade om det skulle hjälpa Debian att få ner antalet fel om man gjorde rättningen till ett spel. Detta skulle kunna motbalansera de stora mängderna tid moon-buggy och frozen-bubble har stulit från Debianutvecklingen. Andres Salomon varnade att detta skulle kunna ändra målsättningen hos folk från att rätta fel till att bara stänga felrapporterna. Här finns en sammanfattning från en irc-diskussion på ämnet.

Inga okomprimerade Packages-filer längre. Anthony Towns tillkännagav att okomprimerade Packages-filer för unstable inte längre kommer att genereras om några dagar. På motsvarande sätt kommer Contents-*.gz-filerna för unstable troligen att bytas ut mot .bz2 inom en inte allt för avlägsen framtid. Adam Heath påpekade att detta troligen kommer att orsaka att apt-get slutar fungera med file-URI:er.

Mer om automatisk stängning av felrapporter. Gerfried ”Alfie” Fuchs blev irriterad p hur felrapporter stängs nu och föreslog en ändring. Felrapporter som rör fel i testing och stable kommer automatiskt att stängas när ett nytt paket sänds in till unstable, trots att felet fortfarande är kvar i stable och testing. Alfie föreslog en starkare koppling mellan felrapporteringssystemet och testskripten och erbjöd sin assistans.

Problem med migrering till Testing? Michael Meskes upptäckte att paket inte verkar komma in i uttestningsutgåvan för närvarande och undrade om det är några allvarliga problem. Anthony Towns förklarade att glibc-paketet i unstable har kritiska fel mot sig, vilket håller det borta från testing, vilket i sin tur hindrar andra paket från att komma in i testing om de beror på glibc.

Översikt över Debianutvecklares paket. Igor Genibel kungjorde det nya gränssnittet mot paketöversiktssystemet. Avsikten är att kombinera länkar till all information som är relevant för en paketansvarig. Gränssnittet hjälper de ansvariga att hålla reda på vad som sker med sina paket med ett speciellt fokus på beroenden och anpassningsproblem. En gång diskuterades det om att ett my.debian.org skulle startas för detta.

Fria TrueType-teckensnitt? Michael Cardenas undrade hur han skulle fortsätta att kunna distribuera flera fria teckensnitt (mer än dustismo och metatype). Han hittade en lista över teckensnitts ursprungliga författare kontaktade några av dem. Simon Law pekade mot freefont-projektet och verktyget ttfmod för att skapa och modifiera s.k ”TrueType-hintning” (att förbättra utseendet på teckensnittet i små storlekar). Dessutom visade Петр Новодворский (Pjotr Novodvorskij) på teckensnitt som omvandlats från GPL:ade URW-Postscriptteckensnitt med manuell omhintning och fått kyrilliska glyfer tillagda, och så lade Brian Carlson till länkar till allmängodsteckensnitt.

Är Apsfilter ofritt? Ville Muikkula irriterade sig över potentiella postcardware-program i apsfilterpaketet. Licensen verkar dock dock mer som en ”bör” än en ”måste”, så det bör vara okej. För att lösa problemet kontaktade Osamu Aoki (青木 修) författaren.

Skräddarsy program för ett gemensamt utseende. Erich Schubert undrade om Debian borde skapa och distribuera ett trevligt Debiantema för KDE och GNOME, som andra distributioner gör. Yenar Calentaure påpekade att alla andra större distributioner har sitt eget utseende, så Debian kan skilja sig från de andra genom att behålla uppströmsutseendet med rekommenderade Debianskrivbordsbakgrunder, logotyper och ikoner.

Debianbaserade cd-baserade distributioner. Dale Scheetz rapporterade om två distributioner som är baserade på Debian och som startar från cd. Dale säger att det verkar som Debian till slut används på det sätt projektet önskade redan innan Bruce Perens var projektledare. Dale rapporterar om Knoppix från en tysk utvecklingsgrupp och Demolinux från en fransk utvecklingsgrupp.

Sända in mer än en arkitektur. Dale Scheetz undrade om det bore någon hjälp att sända in paket för mer än en arkitektur parallellt med källkoden. Ryan Murray förklarade att det inte kommer att snabba upp byggprocessen så mycket eftersom kompileringsservrarna ser nya paket direkt när de kommit in i arkivet. Det kan till och med försämra läget om utvecklaren missar en arkitekturspecifik övergång och paketet därmed kräver speciella binärinsändningar för den specifika arkitekturen.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sex paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 117 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN, vi ser tyvärr inte allt. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter, se vår sida om hur du bidrar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.