Debian Weekly News - 17 december 2002

Välkommen till årets 49:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. David Graham, ledare för Open and Free Technology Community (OFTC), som står som värd för flera irc-kanaler för Debian, berättar om hur OFTC fungerar.

Är Debianprojektet ohanterbart? Diskussioner om Debians omröstningssystem på sista tiden har fått David Welton att fråga sig huruvida Debianprojektet har nått ett tillstånd där det inte längre går att hantera. Kanske måste Debian erkänna att makten redan finns hos de som faktiskt gör något, och justera styrstrukturerna efter det.

Läsa ändringsloggar och licensfiler över nätet. Noèl Köthe började extrahera ändringsloggar och licensfiler från Debianpaket och gjorde dem tillgängliga på en webbserver. Detta är något som saknas på packages.debian.org för tillfället, men som borde vara möjligt att göra med lintians lab på gluck, nu när lintian körs med jämna mellanrum, enligt Colin Watson.

Hjälpa externa .deb-producenter. Aaron Isotton avser att jobba på ett nytt dokument som förklarar hur programvaruproducenter ska göra för att distribuera sin programvara i .deb-formatet direkt. Han ber om hjälp och förslag för dokumentet. Sean Perry sade dock att det inte är särskilt lämpligt för tredjeparter att tillhandahålla Debianpaket eftersom LSB endast kräver rpm-stöd.

Ny Glibc förbereds. Jeff Bailey rapporterade att han är på väg att färdigställa en ny uppsättning glibc-källkod som bör kompileras utan problem på de flesta arkitekturer och som redan testats på några av dem. Den bör även rätta flera kända problem i den aktuella versionen. Den kommer även att stå i konflikt med äldre versioner av vissa paket som slutade fungera med den nuvarande glibc.

PornView's problematiska debut. PornView är en bildvisare som nyligen lades till Debianarkivet. Christian Surchi påpekade att vissa bilder i PornView saknar upphovsrättslig tillåtelse och Jan Schumacher undrade om logotypen kvalificerar som pornografi. Detta problem rättades dock, men Oliver Bolzer påpekade att det förekommer en beskyllningar (endast japanska) om att PornView använder en hel del källkod från GImageView, men att upphovsrättsinformationen tagits bort. Brian Nelson rapporterade att detta redan rättats uppströms.

Debian-Installer med SE Linuxkärna. Brian May tillkännagav att han skapat en debian-installer-disk med en kärna med SE-Linux, EVMS, FreeS/WAN-stöd och ACL-stöd. Även om avbildningen ännu inte kan användas för att installera Debian tyckte Brian att det var en bra demonstration på vad som är möjligt med debian-installers modulära formgivning.

APT-manualsidor. Tidigare i år påpekade Susan Kleinmann vissa brister i manualsidan för apt_preferences. Thomas Hood sände in en uppdatering som meddelade att Susan skrivit om hela manualsidan. Kommentarer och uppdateringar tas nu om hand och slutprodukten förväntas inom kort.

Testa paket för den instabila utgåvan? Marek Habersack klagade på att allt för många utvecklare sänder in paket till sid (den instabila utgåvan) utan att testa ordentligt först. Marek tycker att det verkar som om en del paket sänds in utan att ens ha installerats på utvecklarens system först. En del tyckte att Marek var för hård, medan andra föreslog förbättringar i utvecklingssystemet. Matt Zimmerman meddelade att han har början på ett UML-baserat verktyg för automatisk pakettestning, men att han har begränsat med tid och fullt upp med andra projekt.

Nedgradera från Sarge till Woody. DebianPlanet har en artikel om hur man nedgraderar från ett system med Debian Sarge (uttestningsutgåvan) till ett Woodysystem (den stabila utgåvan). Författaren förklarar att hans andra arbetsstation nu blivit en andra server och att han behöver stabiliteten och säkerheten hos Debian Woody. Artikeln förklarar hur man nedgraderar med flera skript- och kommandoutdrag.

Varför OpenOffice.org inte finns i huvudarkivet. När John Goerzen lästa förra utgåvan av DWN undrade han varför OpenOffice.org håller till i ”contrib” istället för huvudarkivet, då det släppts enligt GNU General Public License. Steve Langasek förklarar att paketet för närvarande beror på specifika icke-fria Javaimplementationer, men Guido Guenther nämnde att Red Hat bygger OpenOffice.org med bara gcj.

Privat installation av Katie. Katie (eller snarare Debianarkivets Katie) är programvaran som hanterar Debianarkivet (för non-US-, säkerhets- och huvudarkivet). Brian May rapporterade att han fått igång katiesystemet och förklarar de steg och konfigureringsproblem han arbetar på. James Troup avråder dock aktivt folk från att använda denna svit.

Fria skript med icke-fria tolkar. Steve Langasek undrade hur man skulle hantera skript som släppts under GNU General Public License, men som inte körs på tillräckligt fria tolkar. Free Software Foundation säger att det inte föreligger något problem så länge skriptet bara tolkas, och inte länkas mot någon icke-fri komponent.

Skapa ett GUI för Jigdo? Chris Severance noterade att Jigdo för närvarande saknar ett grafiskt användargränssnitt (GUI) och föreslog hur det skulle kunna fungera. Richard Atterer har redan planerat för ett sådant program men stötte på problem med att tilldela tid till det. Hans nuvarande favoritidé är att Jigdo-GUI-programmet registrerar sig hos webbläsaren. På det sättet skulle ett nytt fönster dyka upp när man klickar på den första ”.jigdo”-länken.

Lägga till stöd för ReiserFS till parted. Timshel Knoll ber om råd för hur man ska lägga till stöd för ReiserFS till diskpartitionerings- och -storleksändringsprogrammet parted. Lösningen verkar vara att dynamiskt ladda in en specifik version av det delade ReiserFS-biblioteket.

Skeppa XML/SGML-dokumentation med källkod? Adam Di Carlo undrade om det anses bra praxis att sända med motsvarande källkod med SGML- och XML-dokumentation? Konsensus på debian-doc-listan var (Colin Walters reserverade sig) att XML/SGML-källkod faktiskt är källkod och inte behöver göra binärpaket större.

Föreslaget tillägg till SPIs stadgar. Jimmy Kaplowitz föreslog ett tillägg till SPIs stadgar, vilket skulle sänka det beslutningsmässiga antalet för möten till fyra personer. Artikel fem kräver att 14 bidragande medlemmar ansluter sig till förslaget för att det skall tas i beaktande. När så skett har sekreteraren 30 dagar på sig att påbörja en omröstning bland de bidragande medlemmarna. En del personer protesterade mot detta eftersom en allt för liten del av styrelsen skulle få ta beslut.

Debian GNU/Linux 3.0 uppdaterad. Nästan fem månader efter att Debian GNU/Linux 3.0 släpptes uppdaterade Debian slutligen Woodyutgåvan. Denna underutgåva lägger till 59 säkerhetsrättelser som tidigare distribuerades via security.debian.org till den stabila utgåvan, och dessutom 33 viktiga rättelser till olika paket. Detaljerad information om denna uppdatering finns på förberedelsesidan.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Thomas Bliesener och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.