Debian Weekly News - 30 januari 2002

Välkommen till den femte utgåvan av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Den gångna veckan har varit spännande, en hel del diskussioner angående den kommande utgivningen av Woody ägde rum på sändlistan debian-devel. Detta nummer innehåller artiklar från Tollef Fog Heen och Yooseong Yang, vilket uppskattas mycket. E-postversionen av denna utgåva använder en ny metod för att bädda in länkarna vilka genererats av ett skript som tillhandahållits av Aaron Schrab, vi vill gärna veta huruvida det gör DWN lättare att läsa eller inte.

Nya GDB-manualer fria? Thomas Bushnell rapporterar att det kommit en ny uppströmsutgåva av GDB, vilket rättar de upphovsrättsliga problem som fanns med GDB-manualerna. Den rättar det faktum att GDB-manualerna (av någon antagligen oavsiktlig orsak) markerade olika tekniska sektioner som invarianta. Thomas säger att detta nu gör att GDB nu finns i samma kategori som Emacs och GCC: inte oproblematiska, men inte heller förfärliga.

Paketspårningssystem. Raphaël Hertzog tillkännagav det nya paketspårningssystemet, vilket gör det möjligt för utvecklare att prenumerera på alla brev som sänds om ett källkodspaket: Brev från felrapporteringssystemet och ”Installerat”-meddelanden (dock ännu ej implementerat). Denna tjänst kan användas av ”reservansvariga” för att följa ett paket, eller av uppströmsförfattare som vill följa hur deras paket hanteras i Debian, eller av de som gör en NMU. Sänd ett brev innehållande ordet ”help” till pts@debian.org för instruktioner.

Paketera en O'Reilly-bok. Stefano Zacchiroli ville paketera den elektroniska versionen av en O'Reillybok som handlar om Objective Caml och undrade om paketet kunde komma in i huvuddistributionen. Trots att O'Reilly anser att licensen är förenlig med DFSG så förekommer olika åsikter, så boken var på väg att paketeras för den icke-fria delen. Dock så modifierade O'Reilly senare licensen så att den nu är förenlig med DFSG och kan läggas in i huvuddistributionen.

Föråldrade Netscapepaket? Trots att Netscape 4.79 släpptes 16 november 2001 är Debianpaketet fortfarande på 4.77, så DonDiego undrade huruvida Netscapepaketet är övergivet. Flera fel är utestående i mer än 600 dagar. Paket för andra webbläsare verkar vara bättre underhållna. Netscape har förlorat webbläsarslaget, medan Mozilla (eller Mozillabaserade webbläsare) och Konquerer har övertaget bland öppen källkodswebbläsarna i Debiandistributionen.

Operativsystemet Emacs. Adam Major undrade över ett par konstiga manualsidor som distribuerats i Emacs 21-paketet. Svar på hans ursprungliga brev avslöjade månens faser, pong, tetris och display-battery. Det sistnämnda är användbart för alla användare av bärbara datorer som vill hålla ett öga på batteriet. Diskussionen slutade med att Adam undrade: ”Kommer denna galenskap någonsin att sluta? Jag försöker jobba här!”

Desktop Entry Standard eller Debians menysystem? Chris Cheney föreslog ett byte till Desktop Entry Standard som har antagits av nyare versioner av Gnome och KDE. Trots att ett distributionsneutralt menysystem vore bra påpekade Ben Armstrong att Debians menysystem gör mer än att bara tillhandahålla en metod för att ange skrivbordsneutrala menyposter, den ger en mekanism för att implementera samma menyer i samtliga fönsterhanterare. Joseph Carter lade till att Desktop Entry Standard saknar stöd för saker som krävs (till exempel: kräver x11, en virtuell konsol, en terminal osv.).

Adrian Bunk har dragit sig tillbaka. Eftersom utgivningen av Woody går väldigt långsamt framåt (om alls) har Adrian Bunk bestämt sig för att helt avgå från Debianprojektet och har övergivit alla sina paket. Den nuvarande utgivningsprocessen ledde till ytterst lite motivation från Adrians sida och han verkar inte se sitt arbete erkännas av Debian genom en ny stabil utgåva inom en överskådlig framtid.

Ta i tu med utgivningen. Anthony Towns skrev en sammanfattning riktad mot Woodyutgivningen. Han säger i grund och botten att det inte händer någonting av värde. Det finns ingen som helst magi som kan utföras för att få en buggig samling programvara godtagbar för en Debianutgåva. Vi bör dock inte avgå, utan det är definitivt helt tydligt vad som måste göras: vi måste rätta dessa fel.

Dessutom är NMU:er (insändningar från andra än paketansvariga) godtagbara från och med nu. Kom dock ihåg att det fortfarande är bättre att den ansvariga sänder in paketet, och att sända patchar och hjälpa den ansvariga att integrera dem är även det att föredra. Det har även implementerats ett system för NMU:er som fördröjer installationen med upp till tio dagar (se detaljer i Anthonys brev). Observera att när du väl gjort en NMU är det ditt ansvar att se till att du är helt säker på att du inte hade sönder paketet.

Uppgraderingsproblem. Debiandistributionen är känd för friktionsfria uppgraderingar från en stabil utgåva till en annan. Att uppgradera från Potato till Woody verkar dock inte följa i dessa fotspår. Flera rapporter visar på problem av uppgradering, till exempel denna från Dale eller denna, för att ge några exempel. Ted T'so frågade om Debian bara kan användas av experter, eller även av vanliga användare.

Installationsproblem. Under en utställning (HCT i Tyskland, se reserapporten) försökte flera Debianutvecklare installera ett rent Debian Woody-system på en annan utställares maskin, något som borde ha gått så lätt som förväntat, men gjorde inte det. Vi misslyckades både med Trasig release-fil-felet, ej heller fungerade det som förväntat med patchen från debian-boot. Det blev bara värre. Efter att ha patchat filen manuellt fick nano-tiny ett segmenteringsfel. Detta demonstrerar tydligt att Debian behöver ytterligare testning av startdisketterna och flera klipska personer att arbeta på systemet.

Debian som en CORBA-komponent? Colin Walters blev irriterad på att webbgränssnitet på packages.debian.org endast visar i386-paket. Han började fundera på att implementera en ersättning, och insåg att han behövde tillgång till databasen på auric, något som bara det skrek om att det behövdes ett CORBA-gränssnitt. Och när det väl finns ett CORBA-gränssnitt mot arkivet, varför inte ett CORBA-gränssnitt mot felrapporteringssystemet och andra tjänster? Han har redan implementerat en fungerande prototyp.

XFree86 4.2.0 är ute! Den 18 januari släpptes XFree86 4.2.0. På DebianPlanet kom frågan upp huruvida Debian kommer att paketera dem inom en snar framtid. Branden Robinson uppdaterade sidorna för X Strike Force där han förklarar att han just nu förbereder paket för 4.1.0-14. Han har även börjat arbeta på version 4.2.0 men kan inte lova när paket kan vara färdiga. Som tidigare kommer de första paketen av en ny uppströmsversion först göras tillgängliga som experimentella förhandsversioner från hans privata arkiv.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande nya eller uppdaterade paket har nyligen lagts till Debianarkivet.

Säkerhetsuppdateringar. Under normala förutsättningar skulle vi rekommendera uppgradering av dina paket. Men då den senaste säkerhetsbulletinen förstör vad den skall rätta ber vi er vara försiktiga med att uppgradera på en maskin som agerar som anonym rsync-server. Du skulle rätta ett säkerhetshål som ger rootbehörighet utifrån, men du kommer även att stänga av tjänsten. Det kan istället ha fördelar att kompilera om paketet från den instabila versionen på din Potatomaskin.

Övergivna paket. 18 paket övergavs under veckan. Detta ger totalt 113 övergivna paket Se WNPP-sidorna för hela listan.

Har du nyheter? Håll oss informerade! Vi vill inte missa något. Sänd kommentarer och tips om nya eller gamla paket till dwn@debian.org. Om du vill möta Debianfolk rekommenderar vi att du besöker LinuxWorld Conference and Expo som just nu äger rum i New York.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.