Debian Weekly News - 25 februari 2003

Välkommen till årets åttonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. För de av er som alltid velat veta mer om nördar kanske den senaste essän från Paul Graham om varför nördar är impopulära kan ge en insikt i frågan. Statskontoret har gjort en förstudie om fri och öppen programvara och har gett rekommendationer om att använda fri och öppen programvara.

Debian recenserad på DistroWatch. Alexander Antoniades skrev en rapport om Debian GNU/Linux. Han tittade inte bara på installationsproceduren utan använde även distributionen och lärde sig vad kommandot apt-get klarar av. Artikeln medger att installationen av Debian inte var den enklaste, men att den inte är speciellt svår. Genom att använda inofficiella programarkiv kan du får tag på i stort sett all den senaste programvaran.

Underhålla rapporter om Debians framgångar. Colin Walters kungjorde att han gör Debiananvändarsidan tillgänglig för adoption. Han har inte haft den tid som behövs för att ge den den kärlek den behöver, och har samlat på sig en pinsamt lång lista med bidrag. Om du är intresserad, ta kontakt med honom per e-post. Goda kunskaper i engelska är väldigt viktigt, och personen behöver även viss kunskap om hur Debians webbplats fungerar.

Debian-Installer installerar fortfarande Debian. Tollef Fog Heen rapporterar att debian-installer fortfarande klarar av att installera Debian. De flesta av de mål han nämnde i en tidigare rapport har huvudsakligen uppnåtts. Cdebconf har fått ett slangbaserat skal, vilket verkar fungerar rätt så hyfsat. En hel del arbete har lagts ned på infrastrukturfrågor, men mer behöver göras. Den viktigaste uppgiften är dock att anpassa verktygen till andra arkitekturer.

Projektledarnas valplattformar. Valplattformar från alla kandidaterna till valen av projektledare för Debian är tillgängliga. Moshe Zadka planerar att göra så lite som möjligt men hjälpa folk att göra det de skall. Bdale Garbee anser att en ledares främsta roll är att underlätta och tog itu med detta genom att ägna mycket tid till att lyssna och läsa. Martin Michlmayr avser att representera Debian inför omvärldene, även om hans huvudfokus kommer ligga på interna frågor. Branden Robinson önskar att delegera ansvar och fastställa tydliga och rimliga förväntningar inför deras fullförande.

Frågor till DPL-kandidaterna. Raphaël Hertzog formulerade flera frågor till kandidaterna i valet av projektledare för Debian. Han ställde även specifika frågor till Bdale Garbee, Martin Michlmayr och Branden Robinson. Eduard Bloch tillfogade ytterligare frågor till samtliga kandidater.

Hjälp med paketering av Roxen 3.3. Turbo Fredriksson har ägnat de senaste månaderna med att paketera Roxen Webserver 3.3 och är nära en utgivning. Nya versioner av Roxen Webserver kräver MySQL för att köras, och han undrar hur situationen bäst skall hanteras. Paketet kommer fortfarande kunna använda en extern databasserver och beror inte på en lokalt installerad.

Illavarslande policy för säkerhetsstöd. En artikel i The Register drog igång en diskussion om att stöda gamla versioner och erkännande av utgivningsproceduren, inräknat uttestningsutgåvan. Artikeln klagar på att Debians säkerhetsgrupp skulle avsluta stödet för Slink (2.1) med endast två veckors varsel, men förbiser uppdateringen som sändes ut senare och som kungjorde att perioden utökades med en månad. Ytterligare en diskussion om detta äger rum på SecurityFocus. Säkerhetsgruppen försöker stöda den gamla Potato under tolv månader efter att den nuvarande stabila utgåvan har släppts, vilket är bättre än alla andra distributioner.

Förteckning över APT-skal. Javier Viñuales Gutiérrez visade Jeff Licquias förteckning över skal runt Debians pakethanteringssystem. Förteckningen innehåller aptitude och stormpkg, men även apt-move, apt-proxy och apt-zip eller jablicator. Junichi Uekawa (上川 純一) tillfogade två speciella lägen för Emacs. Alexander Wirt lade också till synaptic, som saknades.

Installera Debian parallellt med andra operativsystem. DebianHelp har en artikel som beskriver hur man installerar Woody och två olika företagsegna operativsystem på samma hårddisk, något som kan vara lite klurigt på grund av det sätt dessa system använder startsektorn på andra partitioner, inbegripet att skriva över huvudstartsektorn. Men eftersom LILO kan starta alla dessa system blir det den huvudsakliga starthanteraren.

Linuxcertifieringsguider. IBM har gjort en uppsättning guider avsedda för förberedelser inför Linux Professional Certification från Linux Professional Institute tillgängliga. Guiderna täcker allmän GNU/Linuxadministration och -nätverkshantering och bör även vara användbar för de som inte är intresserade av certifieringen.

Gör namn på teckensnitt intrång i varumärken? Anton Zinoviev (Антон Зиновиев) undrade om hans teckensnittspaket kan göra intrång i några varumärken. Han erinrar sig att en teckensnittsutvecklare ombads byta namn på sina teckensnitt eftersom de använde modifierade fontutseenden som sades göra intrång i skaparens varumärke. Terry Hancock föreslog att Debian helt enkelt skulle ge teckensnitt alternativa men liknande namn, precis som företag som råkat ut för liknande problem har gjort.

LinEx presenterat inför Europaparlamentet. Förra veckan presenterades (endast på spanska) LinEx under firandet av det första årliga mötet av Europeiska regionalkommittén inom Europeiska parlamentet i Bryssel. Detta är den första gången det demonstrerats utanför Spanien. LinEx är en statsfinansierad GNU/Linuxdistribution baserad på Debian GNU/Linux som anpassats för behoven i Extremadura, en av de fattigaste regionerna i Spanien.

FAQ för Knoppix för massorna. Karsten Self brände 50 cd:ar med Knoppixutgåvan och delade ut dem till folk han möter på gatan. Han ville ha ytterligare information att ge bort tillsammans med skivorna, varför han skrev ett kort introducerande frågor och svar-dokument att ha med cd:n.

Resultat i omröstningen till SPI:s styrelse. Software in the Public Interest, Inc. (SPI) har hållit en omröstning om nya styrelsemedlemmar. Omröstningsperioden tog slut på fredagen och de tre vinnarna var Bruce Perens, John Goerzen samt Benj. Mako Hill. Den nuvarande styrelsen kommer hålla en omröstning om att ta in dessa i styrelsen vid sitt nästa möte. Röstlängden, rösterna och resultaten är tillgängliga och det finns en sju dagars besvärsperiod under vilken folk kan verifiera sina röster.

Meddelanden som puffar för icke-fri programvara. Det nya cdrecord-programmet visar ett meddelande som säger ”Om du behöver DVD-R/DVD-RW-stöd, fråga författaren om cdrecord-ProDVD”. Ben Collins ansåg att Debian inte skall puffa för icke-fri programvara på det här sättet och att meddelandet istället borde peka användare mot det fria dvdrecord-paketet. Andreas Metzler föredrog att lämna meddelandet som det är och upprätthålla goda relationer med uppströmsförfattaren, men Craig Dickson föreslog att meddelandet helt enkelt skulle tas bort.

Debianprojektet vid tre europeiska evenemang. Projektet kungjorde att det har inbjudits att delta i tre evenemang som äger rum under de kommande dagarna. Den 1 mars möts utvecklare på LinuxForum 2003 i Köpenhamn, Danmark, där Debian driver en monter. Den 1-2 mars kommer ett föredrag om fördelarna med att använda Debian GNU/Linux att hållas vid Wilhelmshavens Linuxinformationsdagar i Tyskland. Vid samma tid kommer Debian driva en monter vid Chemnitzs Linuxdag och hålla föredrag om Debian Description Translation Project och Debian-Med.

Paketera elektroniska magasin. Kevin Rosenberg avsåg att paketera alla utgåvor av Phrack Magazine som separata paket. Lars Wirzenius uttryckte oro eftersom detta dramatiskt skulle öka storleken på Package-filen som användarna ofta måste hämta.

Exim 4-paket i ”Experimental”. Marc Haber kungjorde att Debians Exim 4-paketeringsgrupp sänt in den första versionen av Exim 4 till Debians experimentella distribution. Paketen kommer inom kort gå in i arkiven. Paketen ger en halvt ren uppgraderingsväg från Exim 3 genom att försöka tolka de gamla konfigurationsfilerna om de har genererats av eximconfig.

Debianseminarier på irc. Gürkan Sengün, alias tarzeau, informerade oss att han organiserar Internetseminarier på irc. Förra veckan talade de om Debianpaketering. Under detta veckoslut (på lördag klockan 16:00 svensk tid) kommer seminariet täcka IPv6 på Debian av Ricardo Javier Cardenes Medina alias Heimy. Seminarierna äger rum på #debian-friendly på irc.debian.org.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver ny ansvariga. Detta ger totalt 164 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.