Debian Weekly News - 18 mars 2003

Välkommen till årets elfte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. En fransk grupp (APRIL) och Free Software Foundation Frankrike har under en tid arbetat på tanken att få termen ”Free Software” klassificerad som en immateriell världsarvsterm hos UNESCO.

Debatt i ledarvalet. Årets valdebatt på IRC ägde rum den 7 mars med runt 100 deltagare. När kandidaterna klargjort sina ställningstagande avslutades debatten med lite humor. Martin Michlmayr skulle troligen vinna om enbart kandidater kunde rösta (och de inte kunde rösta på sig själva), vilket verkar demonstrera att Branden Robinson ännu inte fått sin påstådda önskade superkraft, kanske är det så att Bdale Garbees amatörsatellit motverkar effekterna. Moshe Zadka sade att han vill att hans mandatperiod (om han blir vald) skall bli ihågkommen för att han inrättat världsfred, även om han tror att det är lika otroligt som de andra kandidaternas mål. Under tiden sände Manoj ut ett andra upprop för omröstningen.

Debian på OpenOffice.org-konferensen. Chris Hall, Rene Engelhard och Jan-Hendrik Palic kommer att representera Debian på OpenOffice.org-konferensen vid Hamburgs universitet, Tyskland den 20-21 mars. Chris kommer hålla ett föredrag som introducerar arbetet med att göra Debianpaket för OpenOffice.org. Han kommer ge en översikt över befintliga tekniker som används för att bygga OpenOffice.org och att integrera det i operativsystemet. Dessutom kommer han introducera några viktiga tips, trick, verktyg och resurser för paketerare.

Underhålla teckensnitt i Debian. Colin Walters talade om Debian Font Manager (defoma) som användes för att installera teckensnitt. Dock finns även fontconfig som redan används av flera program. Emile van Bergen föreslog en enkel tvåvägsövergång som bevarar defoma men som fortfarande går mot fontconfig.

Statusrapport för Debianinstallerarens GTK-skal. Sebastian Ley sände in en statusrapport om GTK-skalet för debian-installer. Man har arbetat på att tillhandahålla de nödvändiga biblioteken som udeb-paket, även om skalet fortfarande inte kan användas. En hel del felsökning måste göras och konceptet för hur GTK-skalet kommer att integreras måste bestämmas och implementeras. Denna skärmbild är inte direkt ögongodis men visar att något händer. Hjälp, kommentarer och diskussioner är välkomna.

Göra sändlistor tillgängliga som brevlådefiler. Josip Rodin undrade om Debian borde publicera mbox-filerna för listarkiven på webbsidorna. Detta skulle avslöja betydligt mer data för skräppostare att plöja genom, vilket kan vara båda bra och dåligt: Alla message-id skulle göra skräppostdatabaserna mindre användbara, även om det även skulle få de som står i Sender-fältet mottagliga för skräppost. Santiago Vila tyckte det var en dålig idé och förslog att en titt på hur Geocrawlers och Sourceforges listor hanteras. Osamu Aoki (青木 修) tyckte det berodde på hur publiceringen skedde, och föreslog att det skulle vara bäst att använda gzip-komprimering.

Standardisera PAM-riktlinjer. Sebastian Rittau talade om avsaknaden av riktlinjer för PAM. Enligt honom använder de flesta paket PAM-autentisering på fel sätt. De installerar alla konfigurationsfiler i katalogen /etc/pam.d/ som liknar varandra. Steve Langasek förberedde en patch som ger stöd för en inkluderingsmekanism.

Uppfylla LSB 1.3? Gerhard Tonn körde den senaste LSB-testsviten på Woody för S/390. Han använde modifierade glibc och pax som beskrivs av Anthony Towns. Resultaten är väldigt lovande förutom att det är omkring 50 misslyckanden inom internationaliseringsområdet som varit en del av LSB sedan version 1.3. Detta beror på det faktum att inte alla relevanta patchar har integrerats i Woodypaketen. Detsamma gäller för Sid.

Potatopaket i Woody. Johann Glaser undrade varför så många paket i Woody (och Sarge och Sid) är inlänkade från Potato. Han funderade på det på grund av en trasig spegel som inte längre innehåller Potato. Inte alla paket har uppdaterats sedan Potato gavs ut och därför använder inte alla paket poolstrukturen. Detta kommer ändras när Potato tas bort från huvudarkivet.

Är PHPNuke fri programvara? John Goerzen undrade om det viktiga meddelande som lagts till licensen för PHPNuke förhindrar förändringar och härledda verk. Författaren vill att hans upphovsrättsinformation är synlig i foten på alla sidor som skapas av PHPNuke. Branden Robinson höll med och tillade att detta licenstillägg är mer restriktivt än BSD:s reklamklausul.

Översikt över IPv6 i Debian. Fabio Massimo Di Nitto tillkännagav en omfattande webbsida som innehåller information om IPv6-stödet i Debianpaket. Han fick en idé om att klassificera paket beroende på olika kriterier. Statistiken genereras dynamiskt.

Nytt inom tillgänglighet. Mario Lang kungjorde den nyligen skapade sändlistan debian-accessibility. Listan kommer hjälpa till med att samordna att hitta, identifiera, diskutera och rätta tillgänglighetsrelaterade problem i operativsystemet Debian. Det kan gälla hörselskadade, synskadade eller personer med fysiska handikapp som, till exempel, begränsar deras möjligheter att skriva på ett tangentbord.

Är LPPL en fri licens? Martin Pitt paketerar latex-ucs och undrade om LaTeX Project Public License (LPPL) kombinerad med ytterligare tillstånd från författaren uppfyller Debians riktlinjer för fri programvara. Branden Robinson förklarade att man inte nått någon slutsats om denna licens. Förhandlingar pågår dock mellan Debian och LaTeX-projektets utvecklare och Branden är säker på att en ömsesidig godtagbar uppgörelse kommer att nås.

Rapport om Debian på CeBIT-mässan. Alexander Schmehl skrev en rapport om Debianmontern på årets CeBIT-mässa, vilket sponsrades av LinuxLand. Montern var en stor framgång och många besökare tittade förbi. Både Alexander and Michael ”grisu” Bramer, vilka bemannade montern, verkade uppskatta möjligheten att demonstrera Debian vid CeBIT. Imorgon (onsdag) är CeBITs sista dag, så intresserade kan fortfarande titta förbi i hall 6 vid monter A52 / 182.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fem paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 179 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Thomas Bliesener, Matt Black, Andreas Metzler och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.