Debian Weekly News - 12 augusti 2003

Välkommen till årets 32:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Efter nummer 26 skrev Stephan Wehrheim ett kort dokument om att installera Debian 3.0 på en Dell Inspiron 8200. Michael Singer såg öppen källkod som en social rörelse, liknande det som Bruce Perens diskuterade vid Linuxworld San Francisco.

Crontab ej längre setuid. Steve Greenland rapporterade att han ändrat crontab till att vara setgid ”cron” istället för setuid ”root”. Ändringen introducerar en ny grupp ”cron” som automatiskt skapas vid installationen.

Borttagning av bibliotek från arkivet. Chris Cheney noterade att ett bibliotek han just lagt in som beroende för sitt paket togs bort. Han föreslog att ett tillägg skulle göras i policyn som säger att ett gammalt bibliotek inte kan tas bort från arkivet förrän det inte längre finns några paket som beror på det. Richard Braakman förklarade att historien har visat att så länge som det gamla paketet fortfarande finns kvar finns det tydligen ingen motivation att ta bort beroendet.

Bör Mutt bero på en MTA? Artur Czechowski funderade på om Mutt inte bara borde rekommendera en e-postserver (eng. mail transfer agent, MTA), istället för att bero på en. Rene Engelhard förklarade att att sända brev är en av nyckelfunktionerna i Mutt, men eftersom det kräver en MTA bör beroendet därav kvarstå.

Övergång till Python 2.3. Matthias Klose presenterade en ny Pythonövergång i och med att version 2.3 har släppts. I och med nästa version av python2.3 kommer den bli den förvalda versionen av Python. Några paket kommer dock bli oinstallerbara tills de konverterats till den nya versionen.

Förklaringar för att omadressera felrapporter. Joey Hess bad att folk sänder med en förklaring till ansvarige för det nya paketet när de adresserar om ett fel till ett annat paket. Han sa att det är väldigt irriterande att få flera felrapporter som tilldelats sina egna paket utan någon förklaring, vilket kräver att den ansvarige hämtar informationen själv.

Zeroconf för Debian? Andrew Pollock undrade om någon jobbat på att implementera Zeroconf i Debiansystemet. Zero configuration IP networking (ung. IP-nätverk utan konfigurering) innebär att två datorer som kopplas ihop bildar ett ad hoc-IP-nätverk och kan tala med varandra utan ingripande från människor. Paketet zcip är avsett att implementera detta.

Internationaliseringen av Debconf förbättrad. Samarbete mellan Joey Hess och Tomohiro Kubota har lett till en stark förbättring av debconf:s internationalisering i version 1.3.0. Denna version löser radbrytningsproblemen för flera språk och teckenkodningar. Översättningar av Debconfmallar till kinesiska och japanska behöver inte längre lägga in överflödiga blanktecken som tidigare krävdes för att undvika problemet.

Fördelar med att använda Debian. Markus Raab nedtecknade (endast på tyska) många fördelar med att använda Debian. Han tryckte för pakethanteringssystemet och den starka implementationen av Filesystem Hierarchy Standard. Han betonar antalet tillgängliga paket, den garanterade friheten, att alternativ och val ges till användaren, dokumentationen, med mera. Mycket av detta står även i Advantages HOWTO.

Ändring av Hurdkärnan. Ciaran O'Riordan rapporterade att Hurd i framtiden kommer gå över från Gnumach till L4. Hazelnut är namnet på den L4-implementation till vilken Hurd anpassas. Inom den närmsta framtiden kommer dock en mindre övergång från gnumach1.3 till gnumach2.0, som kallas oskit-mach, att äga rum.

Stöd för Ant. Arnaud Vandyck rapporterade att många Javapaket byggs med ant. Det skulle troligen vara en bra idé att ha gemensamma metoder för ant, som ett standardiserat gränssnitt för att bygga paket. Stefan Gybas skulle vilja skapa en Antklass för Common Debian Build System (CDBS) så att debian/rules blir riktigt enkel.

Policy för 32-bitars-UID och -GID? Steve Langasek rapporterade att stycke 9.2 i policyn för närvarande beskriver uid- och gid-klasser som täcker området 0-65535. Detta verkar inte längre vara uttömmande eftersom man med ett aktuellt system som kör en 2.4.18-kärna och libc6 2.3.1-17 kan tilldela 32-bitars-användar-id till konton och referera till dessa konton i filägarskap, göra su till dem, osv. Han undrade om Debianpolicyn skulle utökas till denna ordentligt utökade mängd tillgängliga id-nummer.

Debian fyller 10. Den 16 augusti firar Debianprojektet sin 10:e födelsedag med flera fester i jordens alla hörn. De största festerna kommer äga rum i Brno, Tjeckien, Åbo, Finland, Wallenrod och Berlin, Tyskland samt i Cambridge i Storbritannien. Under de senaste tio åren har projektet utvecklat en omfattande uppsättning riktlinjer och procedurer för att paketera och leverera programvara. Dessa standarder uppbackas av verktyg, automatisering och dokumentation som implementerar Debians alla nyckelelement på ett öppet och synligt sätt. Som en present skapade Jörg Jaspert en räddnings-cd i visitkortsstorlek som kommer att delas ut i Berlin och Wallenrod.

Debianpaketexamen vid LPI. Linux Professional Institute (LPI) introducerade nya examina som gör det möjligt för kandidater att testas på RPM- och Debianpakethantering. Kandidaterna väljer det paket de vill testas på i början av examen, enligt LPI i en artikel på Certcities.com. LPI har levererat mer än 24.000 examina, och tilldelat mer än 5.500 certifikat över hela världen.

Förteckning över setuid-/setgidbinärer i den aktuella stabila utgåvan. Steve Kemp presenterade en förteckning över alla setuid-/setgid-binärer i den aktuella utgåvan. Den huvudsakliga reaktionen på listan kretsade kring de säkerhetsbulletiner som publicerats på sista tiden om spelprogram samt Joey Hess förslag att göra det till policy att alla setuid-/setgid-binärer måste genomgå granskning, en idé som bifölls av flera utvecklare som också anmälde sig som frivilliga att göra en sådan granskning.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Nio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 185 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Tomohiro Kubota, Dan Hunt, Gerfried Fuchs och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.