Debian Weekly News - 28 oktober 2003

Välkommen till årets 43:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. XPde-gruppen diskuterade juridiska konsekvenser angående att emulera olika aspekter hos företagsegna skrivbordsmiljöer. Andreas Steinel publicerade ett antal bilder han tog vid OpenSaar (info) och Linux-Kongress (info, rapport). Dessutom har Debiananvändargruppen i São Paulo organiserat ett Debianseminarium.

Styrelseval i SPI. Wichert Akkerman tillkännagav att Software in the Public Interest (SPI) skall hålla en omröstning för att fylla de tre vakanserna i sin styrelse. SPI är en ideell organisation som bistår Debian och andra fri programvaruprojekt i juridiska frågor, till exempel genom att ta hand om varumärken/upphovsrätter och ta emot donationer. Sista datum för att kandidera är den 6 november, omröstningen äger rum 7-21 november.

Ändring i stycke 4.1.5 i stadgarna. Manoj Srivastava publicerade den andra uppmaningen om att rösta på de föreslagna stadgeändringarna. Samtliga tre förslag uppnådde tillräckligt antal röster inom 72 timmar från att omröstningen öppnats. Hittills har 124 giltiga röster inkommit, vilket är ett lägre valdeltagande än vid årets DPL-val (vilket i sin tur hade lägre valdeltagande än förra årets DPL-val). Romain Francoise upptäckte även ett större fel i DEbian VOTE Engine (Devotee), vilket gjorde att vissa röster avvisades.

Linuxbroschyrprojekt. Martin Michlmayr vidaresände ett brev från Linux Brochure Project, vilka dokumenterar viktig Linuxinformation i broschyrer i standardstorlek, vars källkod släpps under GNU GPL. För närvarande finns det två versioner av broschyren: en ”Linus”-version med kända citat från Linus, samt en VLUG-version som har anpassats till att vara officiell broschyr för Victorias Linuxanvändargrupp (VLUG). Frank Lichtenheld skrev om det till att skapa en Debianbroschyr, med vilken han behöver lite hjälp.

Hur man bygger Debianpaket. Joe ”Zonker” Brockmeier förklarade hur man bygger Debianpaket. Artikeln innehåller en välstrukturerad diskussion med allt från vad ett paket är till de slutliga stegen i byggprocessen. Han tar även med andra resurser, bland andra Debians policyhandbok och verktyget pkgwrite som hjälper till med att skapa både Debian- och RPM-paket från en gemensam specifikationsfil.

Installera Debian med Red Hat? Ian Murdock rapporterade att Progeny har anpassat Red Hats installationsprogram Anaconda till Debian och slutat arbeta på PGI (Progeny Graphical Installer). De samarbetar även med flera parter om att lägga in RPM-stöd i huvud-APT-trädet, för att göra det möjligt för Debian- och RPM-baserade distributioner att hanteras med en enda APT-kodbas, och kanske även göra det möjligt att låta Debian- och RPM-paket att samexistera sida vid sida.

Debian i World Solar Challenge. Under sjunde upplagan av World Solar Challenge tävlar det västaustraliensiska sollaget Sungroper även om Yahoos ovanligaste eller fjärran Internetcafé. Onno Benschop kör sin arbetsstation (Debians uttestningsutgåva) som sluss och grupperna från hela världen flockas runt parabolantennen varje kväll för att sända e-post hem.

Felrapporter hör hemma i Debians BTS. Russell Coker upptäckte att en paketansvarig stängde ett fel han upptäckte med en notis om att ”rapportera in uppströmsfel till Debians BTS bara saktar ner det paketeringsarbete som krävs av paketansvarige för att fungera som mellanman för felrapporten”. Men, Debiananvändare bör sända felrapporter till Debians felrapporteringssystem (BTS) från vilket den ansvarige kan vidaresända rapporten uppströms om det är ett uppströmsfel. Därför återöppnade Adrian Bunk alla sådana felrapporter.

Göra zopectl till förhandsberoende för Zope. I enlighet med policyn bad Luca De Vitis om samtycke om att lägga till ett förberoende på zopectl för zope eftersom zopectl krävs för att upptäcka var filer befinner sig när Zope tas bort. Eftersom placeringen av dessa filer kan konfigureras vore det svårt att upptäcka dem utan zopectl.

Stöda olika kärnor och konfigurationer. Mattia Dongili undrade hur han skall kunna tillhandahålla en standardkonfiguration för cpufreqd, ett speedstep-miniprogram för att övervaka batterinivå, strömtillgång och körande program för att justera cpu-frekvensen, då gränssnittet mot kärnan har ändrats mellan 2.4 och 2.6. Wouter Verhelst föreslog att hastigheten skulle beräknas baserat på huvudprocessorns hastighet.

Debianfelrättningsfest. Erik Rossen tillkännagav en Debianfelrättningsfest på söndag den 9 november 2003 i Ecublens, Schweiz. För att fira Debian GNU/Linux-distributionens tioårsjubileum kommer Groupe romand des Utilisateurs de Linux et de Logiciels Libres att låsa in 10 till 40 frivilliga i ett stort rum och tillhandahålla all datorutrustning, bandbredd, elektricitet, pizza och öl de behöver för att kunna arbeta väl.

Paket med Debians installationsprogram. Joey Hess undrade hur debian-installer är tänkt att skapa binära paket när det väl kommit till det stadium att automatkompilerarna kan ta hand om det, förutom de vanliga .deb- och .udeb-filerna. Alternativen verkar antingen vara att inkludera alla startavbildningar i en .deb-fil, såsom Alastairs ursprungliga build/debian gör, eller att skapa en tarboll som måste behandlas manuellt av ftp-folket och packas upp till lämplig katalog. Det senare alternativet kommer vara det som implementeras:

Debianinstallerare som drar lite minne. Goswin von Brederlow upptäckte att debian-installer för närvarande behöver en hel del minne för att installera udebfilerna på cd-rom:en. Stora minneskrav kan utesluta flertalet maskiner med enbart 16 Mbyte minne eller mindre. Han föreslog att en stor slingmonterad initrd skulle användas och en lvm-ögonblicksenhet skapas via den med en ramdisk som kopiera-vid-skrivningmedia.

Ny Glibc för Sid. Dan Jacobowitz rapporterade att det inte är något kvar i ”att göra”-filen i glibc som han anser stoppa utgivningen. Han föreslår därför att frysa cvs:en på tisdag, bygga och testa 2.3.2.ds1-8 på så många arkitekturer som möjligt, och möjligen sända in den direkt till den instabila utgåvan.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Femton paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 195 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Matt Black, Onno Benschop och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.