Debian Weekly News - 26 november 2003

Välkommen till årets 47:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Vi har inte haft möjlighet att producera och publicera veckans DWN på grund av inbrottet mot Debianprojektet. En intressant intervju med flera utvecklare från freedesktop.org om olika aspekter på deras projekt, bland annat interoperabilitet, maskinvaruabstraktion, tillgänglighet med mera har publicerats.

Inbrott mot Debians servrar. Debianprojektet var tvungna att rapportera att inbrott skett på fyra servrar av en okänd angripare. Administratörgrupperna, med lokala administratörer och servicefolk är upptagna med att kontrollera och återuppliva maskiner och tjänster. Som en första reaktion har alla konton låsts som en säkerhetsåtgärd. Om samma lösenord använts på Debianmaskiner och andra rekommenderas du å det bestämdaste att byta dem så fort som möjligt.

Övergångsstatus för uttestningsutgåvan. Nathanael Nerode gick igenom flera paket och migrationen av dem till uttestningsutgåvan och kom fram till att det faktiskt såg rätt bra ut. Perl och GNOME bör vara okej efter sin karantänstid medan Mozilla däremot inte går att bygga på två arkitekturer. Flera paket väntar dock på Perl och PostgreSQL, som i sin tur också väntar på Perl.

Resultat från omröstningen om nya styrelsemedlemmar för SPI. Wichert Akkerman, sekreterare för SPI, kungjorde att totalt 52 personer röstade, vilket är 18% av alla röstberättigade. De tre vinnarna är David Graham, Ian Jackson och Martin ”Joey” Schulze. Listan över röstande, röster och resultat har också publicerats. Efter att tvisteperiod kommer de tre vinnarna automatiskt att tillsättas i styrelsen.

Debian GNU/Linux 3.0 uppdaterat. Nästan ett år efter senaste uppdateringen av Debian GNU/Linux 3.0 har projektet äntligen åter igen uppdaterat Woodyutgåvan. Denna gången ger uppdateringen den stabila utgåvan 143 säkerhetsuppdateringar som tidigare distribuerats via security.debian.org samt 18 viktiga felrättelser för olika paket. Detaljerad information om uppdateringen finns på förberedelsessidan.

Nybörjarvägledning till GNU/Linux. Inte helt Debianrelaterat, men Chris Walden har släppt en serie i nio delar som vägleder GNU/Linuxnybörjare op IBM developerWorks. Guiden är tänkt att hjälpa dig ta de erfarenheter och kunskaper du redan har om datorer och styra över dem på att arbeta med GNU/Linux.

Recension av bägge de nya installationsprogrammen i Debian. Joe ”Zonker” Brockmeier recenserade Debians nya installationsprogram och Progenys anpassning av anaconda. Debian-installerer är en förbättring gentemot tidigare boot-floppies, speciellt som maskinvaran automatdetekteras, men den kommer fortfarande vara skrämmande för nybörjare. Anaconda för Debian är ännu inte redo för allmänt bruk, men när den är färdig kommer den vara enklare att använda på x86 än debian-installer.

Övergångsriktlinjer för fri programvara inom EU. Ett strategiskt initiativ (IDA, Interchange of Data between Administrations) inom europeiska kommissionen har släppt IDA:s övergångsriktlinjer för fri programvara, vilka innehåller praktiska och detaljerade rekommendationer om hur man migrerar kontorsprogram, kalendersystem, e-post och andra standardprogramvaror till fri programvara. IT-experter från flera europeiska språk har arbetat med att skapa detta dokument.

Distrosmak: Om Debian var ett öl... Indranath Neogy skrev en kort artikel om smaken på GNU/Linux-distributioner, vilket även diskuterades på Slashdot. Det enorma antalet smaker (eller distributioner) det är tillgängligt i visar GNU/Linux mångfald. Författaren vill koppla Debian med någonting av typen Weihenstephaner Hefeweissbier. Debians riktlinjer för fri programvara skulle liknas vid de tyska ölrenhetslagarna, som säger att öl endast får tillverkas av malt, humle, jäst och vatten.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Dan Hunt och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.