Debian Weekly News - 3 februari 2004

Välkommen till årets femte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. De flesta äkta Unixnördarna vet precis hur bra lpd är som distribuerad kömekanism för hantering av alla skrivarjobb, men är inte på det klara med att det även kan användas för annat. Faktum är att den kan ses som en generell kömekanism och användas som motor för en distribuerad kö för ljudfiler. Med januariutgåvan av den tyska tidsskriften LinuxUser kom Knoppix, Debian 3.0 och Sarge på två dvd:er.

Debianprojektet vid europeiska mässor. Debianprojektet kungjorde att dess medlemmar och anknutna kommer att delta vid tre mässor och konferenser om fri programvara och GNU/Linux i Europa. Den 3-5 februari äger Solutions Linux rum i Paris i Frankrike. Den 16 och 17 februari inträffar Linux Expo Ulm rum i Ulm i Tyskland. Slutligen hålls FOSDEM den 21 och 22 februari i Bryssel i Belgien, där Debianprojektet kommer dela ett utvecklarrum med andra projekt och organisera ett blandat program.

Debian snabbast växande distributionen. Under de senaste sex månaderna har Debian varit den snabbast växande GNU/Linuxdistributionen om man mäter antalet aktiva platser som har namnet på distributionen i det sidhuvud som rapporteras av Apacheservern. Ett namn på en distribution finns med i strax över en fjärdedel av alla Linuxbaserade webbplatser med Apache. I januari 2004 räknade Netcraft till 442752 Apacheservrar med Debian, en tillväxt på 25% från de 355469 de hittade i juli 2003.

Rapport från Practical Linux och Dresden InfoTag. Alexander Schmehl skrev en rapport från Practical Linux i Gießen och ytterligare en rapport om LinuxInfoTag i Dresden, bägge i Tyskland. Det var två små mässor, men Debians monter var som vanligt välbesökt, något som förde med sig att de fick slut på gratis saker att dela ut innan mässan var över. I Gießen höll även Alexander ett föredrag och ett seminarium om Debiansystemet.

XFree86 byter licens. Enligt en kungörelse från XFree86-projektet kommer man att byta till en ny licens i och med XFree86 v4.4.0-RC3. Några är bekymrade (tyska) för att dessa ändringar kan vara inkompatibla med GPL eftersom de innehåller en BSD-liknande reklamklausul. Branden Robinson nämnde att han troligen inte kommer ta hand om systemet med den nya licensen.

Rapport från LinuxWorld Expo New York. Jaldhar H. Vyas skrev en rapport om Debians framgångsrika närvaro vid årets LinuxWorld Expo i New York. Debians monter drog till sig mycket folk, huvudsakligen folk med mer erfarenhet än tidigare mässor, och de delade ut mängder av cd:ar, broschyrer och t-tröjor. Han gav även en intervju på radio SYS-CON angående Debianprojektet.

Debian Extra CD-projektet. Några personer har dragit igång ett nytt projekt som skall tillhandahålla en tilläggs-cd för den stabila Debiandistributionen. De vill uppdatera skrivbordsprogramvaran (mest troligt GNOME och KDE) med bakåtanpassade paket men vill inte tvinga folk att hämta stora mängder data.

Debianadministratörens verktygslåda. David B. Harris ber om paketlistor från andra Debianadministratörer. Han tänker sammanställa en live-cd med program och verktyg som han vill ha tillgängliga överallt. Han tänker lägga dem på en 185 Mbyte-cd för att den är så fysiskt liten.

Rop på hjälp med Debian-Installer. Joey Hess ropade på hjälp med utvecklingen av debian-installer. Debian-boot-gruppen saknar fortfarande folk för flera uppgifter som hantering av rapporter, dokumentation, PCMCIA, stöd för lite minne, arm-, sparc- och s390-anpassningar, policytester för udeb-filer, startskärm, ppp-stöd med mera.

Distribution av musikackord? Raphael Goulais undrade om det skulle vara okej att distribuera ackord men inte melodier eftersom det är vad som görs i mma. Henning Makholm påpekade att många populära låtar bygger på ackordsekvenser som är så grundläggande och icke-beskrivande att det vore löjligt att åberopa upphovsrätt på dem.

Stöda det nya GNU TLS-biblioteket. Kenshi Muto undrade om han skulle gå över från GNU TLS version 7 till version 10 för CUPS. Matthias Klose bad honom vänta tills den nuvarande versionen av CUPS kommit in i uttestningsutgåvan så att åtminstone en relativt ny version kan distribueras. Andreas Metzler bad honom också att vänta tills libgnutls10 kommit in i uttestningsutgåvan så att det inte håller en ny version av CUPS utanför uttestningsutgåvan.

Ny licens för C-Kermit. Ian Beckwith rapporterade om sitt samtal med Frank da Cruz, författaren till C-Kermit. Båda vill gärna se att Kermit kommer in i huvuddistributionen och förhandlar om ett licensbyte. Licensen ändrades redan under 2000 för att göra C-Kermit friare, men den uppfyller fortfarande inte kraven i Debians riktlinjer för fri programvara.

Webbläsare utan stöd för ”mailto”? Andreas Tille lade märke till att varken Galeon eller Firebird vet hur mailto-URL:ar skall hanteras förrän en e-postläsare har konfigurerats i GNOME, vilket inte har gjorts på ett nytt skrivbord. Felipe Almeida Lessa bekräftade beteendet för Galeon, men inte för Firebird. Han antog att det inte finns något stöd för mailto-URL:ar än.

Byta prioritet på GCC? Andrea Mennucc klagade på att GCC har prioriteten standard. Om inte användaren öppnar dselect och avmarkerar alla paketen kommer GCC med vänner alltid att installeras. När man har dåligt med utrymme eller bandbredd kan det vara rätt så irriterande, och han föreslog därför att de skulle flyttas ned till prioriteten ”valfri”. Nathanael Nerode förklarade att det inte var så enkelt eftersom ett stort antal paket beror på CPP, som därför skulle behöva vara kvar på den tidigare prioriteten.

Mål för nästa utgåva av Debian-Installer. Joey Hess diskuterade mål för nästa utgåva av debian-installer, vilket kan bli beta 3. Bland målen finns discover 2, partman, använda grub, stöd för XFS, Linux 2.6, förbättrad språkväljare, färre frågor i base-config, bättre stöd för PCMCIA och trådlösa nät, underarkitekturstöd för PowerPC och m68k och att gå över till subversion, med flera.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.