Debian Weekly News - 9 mars 2004

Välkommen till årets tionde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Christoph Berg rapporterade om en Knoppixbaserad live-cd som innehåller en stor del av den amatörradioprogramvara som finns i Debian. Wichert Akkerman rapporterade att tjänsten alioth har flyttats till en ny server. I övrigt har Ethan Sommer lagt upp en samling artiklar som förespråkar öppen källkod.

Frågor till kandidaterna. Anthony Towns formulerade en uppsättning frågor till projektledarkandidaterna. I sin plattform nämnde endast Gergely Nagy ändringar i distributionen, att ersätta perlskripten i grunddistributionen med shoop-skript. Frågorna handlar om ny-utvecklarprocessen, kungörelser, utveckling av installationsprogrammet, utgivningsprocesser/-förlopp med mera. Även Andreas Tille sände in en uppsättning frågor.

Info från DPL. Martin Michlmayr sände in en ytterligare rapport och sade att över de senaste två veckorna har han deltagit på tre konferenser: Open Source World Conference i Spanien, FOSDEM i Beligen och en konferens i Italien organiserad av Firenze Tecnologia. Han bifogade även rapporter från dessa konferenser. Dessutom är ett Londonbaserat företag intresserade av 64-bitarsanpassningen av Debian till PowerPC och är villiga att investera resurser i projektet.

Elva tangentnedslag från Debian. Joey Hess räknade antalet tangenttryckningar i en Debianinstallation med DHCP och partmans piffiga strömlinjeformade partitionering. Elva tryckningar från startprompten till skärmen ”Välkommen till Debian”. Tio av tryckningarna var på Enter, det elfte var att välja knappen ”Ja, rensa min hårddisk”. Han anser att ytterligare två tryckningar kanske kan tas bort.

Videokluster med Debian. Visualiseringsgruppen vid Penn State-universitetet har byggt ett grafikkluster och en ”videovägg” som de använder för arkitekturella och tekniska tillämpningar. De använder Distributed Multiheaded X och Chromium som en interaktiv, parallelliserad programmiljö. Program utvecklas med VTK och OpenSG. VideoLAN används också för att strömma en videokälla till flera skärmar via multicast för att visas på den delade skärmen.

Skrämmer Debian bort kvinnor? Amaya Rodrigo Sastre frågade projektledarkandidaterna om deras tankar om hur man kan uppmana fler kvinnor att involvera sig och vad fördelarna skulle vara. Helen Faulkner förklarade att kvinnor har obestämbara problem och att kvinnor, generellt sett, inte är så säkra på att de klarar att överleva i en miljö som Debians, jämfört med deras manliga motparter. Diskussionen som följde verkar på ett bra sätt ha bevisat den tesen.

Omröstning om en allmän resolution. Manoj Srivastava påbörjade omröstningen om en allmän resolution som ska bestämma hur den icke-fria sektionen skall hanteras i framtiden. Omröstningen pågår till söndagen den 21 mars. Omröstningen sker i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i stycket Normal resolutionsprocedur i Debians stadgar.

Stöda Hurd med ext2. Roland McGrath har skrivit en patch för Linux 2.6 som gör det möjligt att läsa och skriva passiva översättare för Hurd via utökade attribut för ext2-filsystemet i Linux 2.6, vilket gör det möjligt att arkivera passiva översättare med star. Med experimentella kärnpaket kunde Michael Banck packa upp en Debian GNU/Hurd-bas-tarboll och framgångsrikt starta en fungerande Debian GNU/Hurd-installation utan att behöva ställa in översättarna från Hurd. Om patchen tas med uppströms skulle det göra det betydligt enklare att installera Debian GNU/Hurd.

Artiklar till Debiankonferensen. Andreas Schuldei bad om artiklar till årets Debiankonferens som kommer äga rum mellan den 26 maj och 2 juni i Porto Alegre, Brasilien. På dag ett kommer det hållas ett introduktionsföredrag för alla föredragshållare om att tala inför publik. Sista datum för att sända in artiklar är den 1 april och de som är intresserade bör endast sända in en kort beskrivning av presentationen och bifoga tekniska detaljer.

Källkodsarkiv för Debian. Joachim Breitner undrade om det var möjligt och användbart att ha en webbplats där alla källkodspaket i Debianarkivet packas upp och görs tillgängliga, även gamla versioner. Shaun ONeil beskrev ”peek” på mirror.ac.uk som kan titta i arkiv och Roland Bauerschmidt föreslog att Subversion och ViewCVS skulle användas.

Övergångsplan för non-free. Michael Banck föreslog en övergångsplan för att flytta det icke-fria arkivet från debian.org till nonfree.org. Specifikt talar han om att replikera ftp-arkivet, felrapporteringssystemet, paketspårningssystemet och några sändlistor. Han bad även om hjälp eftersom tjänsterna först behöver tas i drift, medan det i slutändan bara behövs ett fåtal personer att upprätthålla tjänsten.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Michael Banck och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.