Debian Weekly News - 11 maj 2004

Välkommen till årets 19:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Om du gillar det ursprungliga PacMan-spelet kommer du säkert också tycka om New York-versionen av det. FFII har fått veta att EUs ministerråd har valt att ignorera EU-parlamentet och istället planerar att införa en vårdslös ”patentera allt”-lösning på programvara och affärsmodeller.

Debians medlemskap i OASIS. Mark Johnson rapporterade om Debians medlemskap i OASIS, organisationen för främjande av strukturerade informationsstandarder. Debian är den enda fri programvaruorganisationen som på något sätt är representerad i denna standardiseringsorganisation och tillhandahåller därför den enda rösten från fri programvara inom OASIS. Alla Debianutvecklare är välkomna att gå med i valfri teknisk kommitté inom OASIS de är intresserade av och uppmanas att göra det.

Hur mycket dokumentation finns det? I ljuset av diskussioner nyligen om kvaliteten på dokumentationen tittade Karsten M. Self på kvantiteten av dokumentation som finns i Debian. En typisk skrivbordsinstallation innehåller omkring 1600 manualsidor vilket motsvarar över 27000 utskrivna sidor; de över 60.000 manualsidorna i Debians instabila utgåva motsvarar 261.000 utskrivna sidor, vilket motsvarar 523 böcker eller 9152 USA-dollar i fotostatkopieringskostnad. I den siffran ingår inte README-, HOWTO- eller RFC-dokument, Linux Gazette, infosidor och annan direktdokumentation som också är tillgänglig.

Återblick över Debian-Installers utgivningsprocess. Joey Hess rapporterade om den senaste betaversionen av debian-installer. Denna utgåva hade stora problem vad gäller felrättning och testning. Han kom med flera idéer om hur man kunde förbättra installationsgruppens arbete, bland annat att öka på arbetstakten och att gå över till en modell liknande testningsutgåvan för hantering av udeb-filerna. Han skulle även vilja att ett utifrån tillgängligt testlaboratorium sattes upp där de flesta arkitekturer kunde testas.

Seriell ATA-RAID på Debian. Karl Schmidt förklarade i en guide att den senaste betautgåvan av debian-installer stöder seriell ATA (SATA), men att dra igång en RAID fortfarande måste göras manuellt. Grundidén var att installera Debian på en disk, partitionera den andra disken med precis samma storlekar, kopiera Debianinstallationen från den första disken och sedan ompartitionera och ansluta till den nedgraderade uppsättningen.

Utkast till ändring av DFSG. Buddha Buck sände in ett första utkast till förslag för ändring av Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG) för att tillåta vissa sorters dokumentation, teckensnitt och andra verk som inte uppfyller de existerade DFSG i Debian. I grund och botten föreslog han att nämna dokumentation och annat tryckt material, bilder, teckensnitt och ljudfiler och hantera dem explicit.

Debians varumärken. Ean Schuessler drog igång en diskussion om huruvida Debians varumärke är till gagn eftersom SPI:s juridiska ombud anser att Debian bäst kunde tillgodoses genom att överge sina varumärken och med vilja göra termen ”Debian” generisk. Det enda sättet att verkligen hålla ett varumärke är genom att upprätthålla det. Ägaren måste vara den universella och slutgiltiga skiljedomaren för hur märket används och måste visa att användningen noggrant övervakas och upprätthålls. Detta kostar dock en hel del pengar.

Debian-minikonferens vid LinuxTag. Alexander Schmehl söker förslag till föredrag till Debiandagen som hålls torsdagen den 24 juni under LinuxTag i Karlsruhe, Tyskland. Detta är en endagskonferens tillägnad Debianfolk, inriktad mot avancerade användare och utvecklare. Vissa föredrag föreslogs men har ännu inte en föredragshållare. Intresserade parter bör kontakta listan debian-events-eu.

Heiseportalen kör Debian. Enligt den tyska datortidsskriften c't kör den populära tyska tekniknyhetsportalen heise.de på ett kluster Debian 3.0-maskiner. Det består av 23 rackmonterade Xeon-2-servrar, varav 18 levererar HTML-sidor och fem tillhandahåller bakgrundstjänster såsom MySQL-databaser och indexering, med assistans från två Solarismaskiner för e-post och säkerhetskopior. Webbplatsen uppfyller 92 miljoner HTTP-anrop per dag, databasen måste hantera upp till två miljoner anrop i timmen, via en redundant lastbalanseringsmekanism. Heise valde Debian på grund av den bekväma pakethanteringen och uppdateringsfunktionerna.

Debians licenssamanfattningar. Frank Lichtenheld och Andreas Barth har arbetat på ett sätt att presentera resultaten från debian-legal på Debians webbplats vad gäller programvarulicenser. Liknande listor finns hos Free Software Foundation och Open Source Initiative. Debianprojektet använder dock andra kriterier för att bedöma hur licenserna skall klassificeras, vilket visas i listan.

Föredragna licenser för foruminnehåll. Sebastian Feltel undrade vilken licens han borde använda eller kräva för innehållet i ett webbaserat forum. Han har använt GNU Free Documentation License tidigare, men eftersom Debianprojektet anser den vara icke-fri lämpar den sig inte.

Grupp för underhåll av kärnan. Andres Salomon föreslog ett Aliothprojekt för att hantera paketering av kärnan. Francesco Lovergine noterade att det första steget i denna riktning, skapandet av sändlistan debian-kernel, har tagits, men att det tydligen missat målet.

Underhåll av PNG-bibliotek. Josselin Mouette föreslog att paket som länkas mot en version av libng skulle justeras. Flera paket använder fortfarande inte versionsmärkta symboler och kräver bara en omkompilering. Att använda versionmärkta symboler är ett krav för att få en smärtfri övergång för alla paket som fortfarande använder libpng2 eller libpng10. När det är färdigt bör de justeras för att byggas mot libpng 1.2.x.

Bittorrent för den nuvarande Debianutgåvan. Mattias Wadenstein rapporterade att bittorrent-filer för den nuvarande utgåvan är tillgängliga. Tjänsten är för närvarande i betastadiet, så testa den och rapportera allt konstigt som händer till honom. Joey Hess frågade om torrent-filer kunde skapas för de kompletta Sarge-iso-avbildningarna som skapas varje vecka eftersom nästa betautgåva av debian-installer kommer innehålla kompletta iso-avbildningar och inte bara nätinstallationsavbildningar.

Debian med integrerat XML-stöd. Debianprojektet kungjorde att den kommande stabila utgåvan (med kodnamnet Sarge) kommer innehålla komplett integrerat XML-stöd. Flera verktygskedjor för XSL(T)-hantering, ett XML-katalogsystem som uppfyller alla standarder och ett Debian-XML-policydokument för både Debianutvecklare och -användare utgör ryggraden i en komplett, hyllvarusystem för XML-utvecklare och -författare.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 162 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Karsten M. Self, Michael Below och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.