Debian Weekly News - 31 augusti 2004

Välkommen till årets 34:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Id Softwares Timothee Besset bekräftar i en intervju att han älskar Debiandistributionen. I en annan recension beskriver Leo Spalteholz hur han försökte komma bort från Debian för att byta till en ”enklare” distribution men ändå kom tillbaka till Debian i slutändan.

Dela Packagesfilen. Daniel Ruoso undrade hur han skulle klara att hålla en 486 med 8 Mbyte RAM à jour med den instabila utgåvan bara med tillgång till PPP på en seriell lina. Han föreslog att Packages-filen skulle delas upp i delar så att klienterna kan jobba med mindre filer. Peter Eisentraut hävdade att med fler än 30 avdelningar så skulle sources.list-filen inte längre gå att underhålla. Han tillade att bortsett från ett fåtal specialiserade klienter så skulle alla oavsett vilja ha med alla sektioner.

Standard-2.4-kärna för Sarge? Dann Frazier föreslog att 2.4.27 skulle användas som 2.4-kärna för alla arkitekturer med 2.4-kärnor i den kommande utgåvan. Det främsta argumentet är att denna kärna stöder alla arkitekturer direkt och att det redan finns binärpaket för alla arkitekturer med stöd i 2.4. Joey Hess bidrog med en uppdateringschecklista för kärnan i d-i och Steve Langasek höll med om att det här är vad som bör göras.

Debian-”cloaks” på Freenode. Göran Weinholt rapporterade att han är gruppkontakt för Debian på irc-nätverket freenode. Han är för närvarande den ende som är tänkt att vidarebefordra kontakt mellan Debianprojektet och freenodefolket. Huvudorsaken till att han anmälde sig till den här positionen är så att vi kan få fungerande ”cloaks” för alla intresserade Debianutvecklare som har registrerat sina alias.

Mer om Sargeutgivningen. Steve Langasek skrev en uppdatering om den kommande utgivningen av Sarge. Flera biblioteksövergångar är färdiga och fick, bland andra paket, in GIMP 2.0 till Sarge. Istället för en liten skur med nya och rättade paket har det varit mer ett ösregn som hållt buildd-nätverket upptaget. Antalet utgivningskritiska fel är lägre än senast, men inte så lågt som vi hoppats. Vi har alltså kommit närmare utgivningen, men det tar längre tid än förväntat.

Vad är nytt i Sarge? Bartosz Fenski frågade om vad som är de viktigaste ändringarna mellan Woody och Sarge. Kevin McCarty nämnde flera paket som kommer uppdateras till en nyare version eller läggas till. Bland andra är GNOME 2.6, KDE 3.2, GIMP 2, Firefox och Thunderbird, Linux 2.6 och OpenOffice.org.

När uppströmsutvecklingen upphör. Daniel Burrows undrade om han skulle be om att noteedit, ett musikredigeringsprogram för KDE, togs bort då uppströmsförfattarna valt att sluta utveckla det. Han har redan övergett paketet, så det underhålls inte längre i Debian. Roland Stigge nämnde den trevliga listan med importerings- och exporteringsformat och påminde folk om att ett paket i Debians stabila utgåva inte ändras mycket under dess livstid.

Föråldrade paket i contrib och non-free. Jeroen van Wolffelaar påminde ansvariga för paket i contrib och non-free om att de ansvarar för att hålla alla stödda arkitekturer synkroniserade, om inte så kan inte nyare versioner av dessa paket släppas i samband med Sarge. Dessa paket kan inte kompileras automatiskt.

Debians experimentella Kaffe kör Tomcat4 på PowerPC. Arnaud Vandyck skrev att den fria Javamiljön har nått en viktig milsten. Han hävdade att även om fria Javamiljöer inte är lika kompletta som företagsegna versioner är de, i vissa fall, mycket bättre. Efter att ha upplevt flera problem med IBM:s företagsegna JDK på PowerPC-arkitekturen lyckades han få den fria miljön att köra Tomcat4.

GNU/Linux på skrivbordet. KDE-utvecklarna Kévin Ottens och Peter Rockai talade om sitt arbete på Kalyxoprojektet, vars mål är att förbättra KDE-integreringen på Debiansystem, samt att få KDE- och icke-KDE-program att fungera bra tillsammans. De arbetar även på ett gemensamt utseende, vilket är varför de paketerat qt-gtk-engine för Debiananvändare.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Tolv paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 184 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Adrian von Bidder och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.