Debian Weekly News - 7 september 2004

Välkommen till årets 35:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Vi har fått information om en Debianöversättningsfest som äger rum den 11 september i närheten av Milano (Italien). Lars Wirzenius uppdaterade nyligen dokumentet Debianlektioner, vilket handlar om projektstyrning. Hongkongs flyganställdas förening avslöjade att de använder Debian på grund av dess snabba installationsprocess.

Problem med Sparcuppgradering. Joshua Kwan lade märke till att man inte kan köra dist-upgrade från Woody till Sarge på Sparc utan att uppgradera kärnan eftersom glibc klagar och vägrar låta sig installeras. För att uppgradera kärnan måste man dock först hämta den nya glibc. Steve Langasek bad honom bygga övergångskärnor, vilka även krävs för äkta i386-maskiner.

Uttestningsutgåvans migrering avslöjad. Andreas Barth förklarade delar av skripten för migreringen i uttestningsutgåvan och som Debianpaketansvariga kan vara intresserade av att veta. Framförallt förklarar han vad ”föråldrad på...” betyder och hur paket i uttestningsutgåvan påverkar övergången av nyare versioner. Dessutom krävs manuella tips för paket med cirkulära beroenden.

Konfigurering av autentiseringsmetoder. Fabio Tranchitella rapporterade att han och Giuseppe Sacco skriver två små verktyg för att uppdatera pam-modulkonfigurationen och för att hantera /etc/nsswitch.conf. Deras mål är automatisk konfiguration av pammoduler och NSS-tjänsten för LDAP, NIS+ och andra nätverksmiljöer.

Stöd för systemövergripande miljövariabler. Sami Dalouche undrade om Debian har stöd för någon mekanism som motsvarar Gentoos env-update. Daniel Burrows påpekade att Debians policyhandbok säger att ett program inte måste bero på miljövariabler för vettiga standardvärden eftersom inte alla skal stöder systemövergripande konfigurationsfiler där de kan ställas in.

Ta bort icke-fria RFC-filer. Anibal Monsalve Salazar undrade om han var tvungen att ta bort RFC-filer även från .orig.tar.gz-arkivet eftersom deras licens inte följer Debians riktlinjer för fri programvara. Stephen Frost sade att han borde fråga uppströmsförfattaren om att ta bort filerna istället och Peter Eisentraut hävdade att uppströmsförfattaren mycket väl kan anse att en sådan borttagning minskar paketets övergripande värde.

Inofficiellt buildd-nätverk stängt. Goswin von Brederlow meddelade att det inofficiella buildd-nätverk han arbetat med har stängts. Som skäl anger han att det väckts frågor om utvecklare som signerat paket på system som inte ägs av utvecklaren eller som tagits emot för det officiella builddnätverket. Ingo Jürgensmann tillade att nätverket har hjälpt utvecklare att få in sina paket i Sarge och hjälpt till att snabba upp tiff3g-övergången.

Paket som inte kan byggas i Sarge. Bastian Blank rapporterade om omkring 250 paket som för närvarande inte bygger i en ren Sargemiljö. Han använde ett temporärt i386-buildd-nätverk. Bara några av dessa misslyckade kompileringarna beror på byggberoenden som inte kan uppfyllas i Sarge.

Serialisera Cronskript. Abdullah Ramazanoglu föreslog att de cronskript som körs varje dag, vecka och månad skulle serialiseras så att de aldrig körs parallellt. Hans lösning innehåller två dagliga skript som körs sist i den dagliga körningen och som avgör om vecko- eller månadsskripten skall köras. Han noterade sedan att fcron redan gör på det sättet.

Debian avvisar Sender ID. Debianprojektet kungjorde att man inte kan implementera eller ta Sender ID i drift enligt de nuvarande licensvillkoren. Debian skulle till och med vara tvungna att ta bort Sender ID-stöd för programvara med uppströmsstöd för Sender ID när det paketeras i Debian för att följa riktlinjerna i det sociala kontraktet. Ställningstagandet stärker Apache Software Foundations position.

Knoppixvarianter på dvd. Oktoberutgåvan av tyska Linux Magazin är en tio-årsjubileumsutgåva och innehåller en dvd med åtta olika live-cd:ar: Knoppix, Gnoppix, Knoppix STD, Kanotix, ZOneCD, Insert, GNUstep Live CD och Lampixx. Knoppix och dess varianter är Debianbaserade. Den internationella utgåvan verkar innehålla sju av de åtta live-cd:arna.

Intervju med FAI-författaren. I en intervju (endast på tyska) pratar Thomas Lange om den senaste utgåvan av Fully Automatic Installer (FAI) för Debian och dess funktioner. Nytt är stöd för den kommande Sargeutgåvan, start med antingen 2.4- eller 2.6-kärnor och att libdiscover2 används för att detektera maskinvara. Den viktigaste funktionen i FAI är dock att en omfattande konfigureringsmöjlighet, vilket gör det möjligt att använda det i många olika miljöer.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Ett paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 176 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Tilman Koschnick, Bastian Kleineidam och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.