Debian Weekly News - 16 november 2004

Välkommen till årets 45:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Bruce Perens skrev en artikel om programvarupatent i standarder och förklarar hur de kan hindra utvecklingen av programvara. Det verkar som problemet med minnesförbrukning i SpamAssassin 3 äntligen är fixade, så paketen kan kunna komma in i Sarge.

Uppdatering av utgivningsstatus. Colin Watson sände en ny uppdatering om status för utgivningen, där han rapporterar att ytterligare två personer hjälper till med hantering av utgivningen och att verktygskedjan äntligen är färdig. Flera arkitekturer har dock fortfarande uppgraderingsproblem vad gäller kärnan och glibc. Han avslöjade också att Sarge kommer ges ut med KDE 3.2. Den huvudsakliga blockeringen, buildd-nätverket, har dock ännu inte justerats för säkerhet i uttestningsutgåvan.

GNOME 2.8 för Sarge? Å GNOME-gruppens vägnar undrade Jordi Mallach om han kan sända in GNOME 2.8 till den instabila utgåvan då det släpptes i början av september då det sades att frysningen av Sarge var nära förestående. Eftersom det har testats en hel del och många använder det redan genom den experimentella distributionen verkar det passa väl för den nya stabila Debianutgåvan. Utgivningsgruppen har sedan dess godtagit att GNOME 2.8.1 sänts in till den instabila utgåvan, vilken kan komma att migrera delvis eller som en helhet till Sarge.

Inuti installationsprogrammet. Ingrid Marson intervjuade David Pashley om Debians nya installationsprogram, som har enkla installationer som sitt fokus. Trots att installationsprogrammet fortfarande är textbaserat arbetar några utvecklare på ett grafiskt gränssnitt. Anthony Awtrey tillade att installationsprogrammet stöder automatisering genom att göra det möjligt att konfigurera alla alternativ som hanteras av Debians konfigurationssystem på förhand.

Stort Opteronkluster kör Debian. Thomas Lange rapporterade om det nya AMD Opteron-klustret Sarek vid Umeå universitet. Det består av 192 noder (384 processorer), installerades med hjälp av FAI (Fully Automatic Installation) och kör pure64-anpassningen av Debian GNU/Linux för amd64 med en 2.6-Linuxkärna. Klustret listades till och med på plats 165 på 500-i-topp-listan från juni 2004 och på plats 220 i november.

YaST2 för Debian? Mario Fux sökte någon som kunde anpassa YaST2 till Debian. YaST2 är ett övergripande konfigurationsverktyg, något som verkar saknas i Debian. Jaldhar Vyas svarade med att han planerar att se om han kan paketera YaST2 för Debian. Han nämnde även ett YaST2-skal mot debconf.

Hjälp för författare till uppströmsprogramvara. Adrian von Bidder började dokumentera tips för uppströmsförfattare som kommer göra jobbet för paketansvariga enklare. Tanken är inte att duplicera Debians policy utan att ge uppströmsutvecklare en inblick i hur deras programvara kan skrivas så att den enkelt kan paketeras.

Montera flyttbar media. Martin Pitt rapporterade om en uppströmsförfattarens idéer om automatisk hantering av USB-/Firewire-enheter. Då han inte är nöjd med dessa har han utvecklat pmount, vilket kan exekveras av en vanlig användare för att montera flyttbar media. Han skulle vilja att denna lösning kommer med in i Debian.

PHP-accelerator kan inte distribueras? Andres Salomon noterade att turck-mmcache, en förkompilator och cache för att förbättra prestanda hos PHP-skript, är licensierat enligt GNU GPL men länkar mot PHP4, vars licens är inkompatibel med GNU GPL. Eftersom detta gör att paketet inte kan distribueras av Debian försöker en intresserad användare att få licensen ändrad.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 221 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.