Debian Weekly News - 15 februari 2005

Välkommen till årets sjunde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Juridiska experter i Australien har utvecklat ett nytt juridikinformationssystem baserat på fri programvara och specifikt Debian. Chris Halls presenterade preliminära paket för OpenOffice.org 1.9.73 byggda med Suns JDK.

Hantering av Debiankonton. Jörg Jaspert sände en statusrapport om DAMs (Debians kontoansvariga) arbete. Han förväntar att kön skall vara tömd redan i slutet av nästa månad och förklarade dessutom generella regler för att godta nya utvecklare. Tidigare utvecklare måste nu även gå igenom en förkortad nyutvecklarprocess om de önskar återaktivera sig.

Debian-Installer med i c't. Andreas Barth rapporterade att den tyska datortidningen c't har släppt en speciell cd baserad på den nya Debian installer. Joey Hess tillade att cd:n använder förifyllning för att automatisera installationen. Martin Zobel-Helas vidarebefordrade slutsatsen från en artikel i tidningen iX från samma förlag som säger att det är ett stort steg i rätt riktning.

Förstå utvecklarskript. Margarita Manterola dokumenterade i vilken ordning utvecklarskripten anropas under paketunderhåll och vilka parametrar de får, eftersom dokumentationen i policyn är svår att hänga med i. Hon bifogade några bilder med texten som flera tyckte var lättare att förstå än den rena texten från policydokumentet.

DebConf5: Föredrag önskas. Andreas Schuldei sökte föredragshållare till årets Debiankonferens i Helsingfors, Finland. Förslag tas emot fram till den 15 mars 2005 och måste sändas in via webbsidan. Den ansvariga gruppen kommer fram till den 1 april bestämma vilka föredrag som kommer tas med. De kommer spelas in och kan komma att sändas över Internet.

Förvirrande udev-beteende. Maykel Moya upptäckte en konstig katalog /.dev och tömde den, vilket gjorde att hans system inte längre gick att starta. Sam Morris förklarade att när udev startar monteras den riktiga /dev som /.dev så att det fortfarande kan nås. Det sker dock bara om katalogen finns, så det går bra att ta bort monteringspunkten.

Konfiguration med versionshantering. Enrico Zini rapporterade att han låter svk kontrollera sin /etc/-katalog. Svk är ett distribuerad versionshanteringssystem baserat på subversion. Florian Weimer tillade att det även har inbyggt stöd symboliska länkar.

Paketcykel i Debian. Martin F. Krafft förbättrade livstidsgrafen för ett Debianpaket baserat på Kevin Marks arbete. Den förklarar vilken väg ett nytt paket tar in i Debianarkivet, vilken väg det uppdaterade paketet tar och hur säkerhetsuppdateringar hanteras.

Debians tidsmaskin. Martin ”Joey” Schulze rapporterade om den tidsmaskin för Debianpaket som Fumitoshi Ukai (鵜飼 文敏) har gjort tillgänglig på snapshot.debian.net. Han förklarade att den blivit en väldigt användbar resurs för sitt arbete som medlem i säkerhetsgruppen eftersom det enkelt går att jämföra två äldre utgåvor av ett paket med verktyget interdiff.

Hantering av studsar från sändlistorna. Pascal Hakim diskuterade hur studsar hanteras på sändlisteservrar. Han nämner e-postfilter på SMTP-nivå för att förhindra skräppost och virus som aldrig skall göra att någons prenumeration sägs upp. Bland annat måste aktiva listor hanteras på ett annat sätt än mindre aktiva listor.

Internationella Debianvälkomstmeddelanden. Joey Hess tackade Christian Perrier som samlat välkomstljudfiler som kan spelas efter installationen på flera språk. Christian använde dessa filer som en del av Babelbox, en demonstrationsmaskin som ominstallerar sig själv automatiskt med ett nytt språk varje varv.

Bör Branden ställa upp som DPL-kandidat? Branden Robinson ber om råd om huruvida han bör nominera sig själv igen i valet av Debians projektledare (DPL). Innan han väljer att kandidera igen vill han att 100 utvecklare stöder honom i detta. En wikisida har lagts upp för att spåra kommentarerna. 51 personer har hittills gett honom sitt stöd.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.