Debian Weekly News - 21 juni 2005

Välkommen till årets 25:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Jordi Mallach rapporterade att GNOME-gruppen är färdiga med de insändningar som behövs för att få in GNOME 2.10.1 i den instabila utgåvan. Med närvaron vid årets LinuxTag och den första Sarge-dvd:n efter utgivningen kommer detta vara en hektisk vecka för Debianfolk.

Uppgradera Woody till Sarge. Bill Allombert summerade de huvudsakliga problem som rapporterats i uppgraderingsrapporter. Cirkulära beroenden i Woody och att apt-get och aptitude beror på C++ verkar vara de mest problemfyllda. Det är allt för många program som ändrar konfigurationsfiler och som dpkg kräver godkännande för att skriva över.

Debians arv. Nick Myra rapporterade om utgivningen av Sarge och att Debian popularitet har inspirerat dussintals varianter, varav flera körs direkt från cd. Knoppix och dess derivat har uppmuntrat till den aktuella tillväxten av GNU/Linux-användare. Debian hjälper till att visa att GNU/Linux och dess bredare sociala, politiska och ekonomiska implikationer är en kraft att räkna med.

SELinux och BSD-anpassningar. Aurélien Jarno rapporterade om problem för BSD-anpassningen av Debian i samband med integreringen av SELinux-stöd i vanliga paket. Eftersom SELinux är Linuxspecifikt fungerar inte dessa patchar med BSD-anpassningarna eller Hurd. Han skickade med ett kodstycke som ger korrekt stöd för libselinux1.

Uppdatering av menysystemet. Bill Allombert rapporterade om förbättringar som gjorts i menu-paketet under förberedelsen av Sarge, på vilka paket nu kan bero. Översättningar av menysektioner, olika teckenuppsättningar och XDG-menyer stöds nu. Han bad även utvecklare att låta menyposten inledas med stor bokstav och att flytta menyfiler till /usr/share för att stöda Filesystem Hierarchy Standard.

Debian på inbyggda system. Den femte årliga marknadsundersökningen rapporterade att Debian var den mest populära distributionen. Projektet OpenEmbedded verkar vara en nykomling att lägga märke till; det började som OpenZaurus-projektet och har därefter utvecklats till ett plattformsöverskridande byggsystem som stöder flera inbyggda målsystem.

Debianprojektet på turné. Debianprojektet kungjorde sin närvaro vid OSS Symposium för företag och allmän administration i Ostfildern, Tyskland, vid årets LinuxTag och vid den femte Debiankonferensen i Helsingfors, Finland. Det slutgiltiga programmet med Debianrelaterade fördrag under LinuxTag innehåller beskrivningar av arkivet, underprojekt, detaljerade användningsfall, anpassning och mycket mer.

Javis önskelista för Etch. Javier Fernández-Sanguino Peña skissade på en önskelista för nästa utgåva av Debian. Listan innehåller flera förbättringar för ett mer säkerhetshärdat system, återtagningsstöd för uppgraderingar, ett alternativt startsystem och ett byte till xinetd, behovet av bättre dokumentation, förbättrad paketsökning och spårningsmekanismer och mycket mer.

PostgreSQL-övergång. Martin Pitt rapporterade att övergången till en ny arkitektur för PostgreSQL-paketen nu implementeras. Den nya strukturen är mycket enklare att underhålla och innehåller även flera nya funktioner för användarna. Alla paket som tidigare berodde på postgresql-dev måste ändras och sändas in på nytt.

Debianminikonferens i Japan. Yukiharu Yabuki rapporterade att en Debianminikonferens äger rum i oktober i Osaka, Japan. Han arrangerar redan en Debiansammankomst vid Kansai OpenSource Conference. Åtminstone några av föredragen kommer hållas på engelska.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.