Debian Weekly News - 12 juli 2005

Välkommen till årets 28:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Bill Allombert sökte ARM-anpassare till att stödja Debians ARM-anpassning. Eftersom årets Debiankonferens äger rum just nu innehåller Debian Planet en hel del information från utvecklare som deltar.

LSB-version att stödja? Andreas Bart undrade vilken version av Linux Standard Base (LSB)-standarden den kommande Etch-utgåvan bör stödja. Matt Taggart skulle vilja stödja LSB 3.0 som kräver en nyare glibc och kanske även några justeringar i X.Org, men de behövs ändå göras. För att få arbetet gjort inledde Dave Neil en diskussion om vem som jobbar på vilka delar.

GCC 4.0 och ändringar i C++-ABI. Matthias Klose kungjorde att GCC- och C++-övergången har inletts. GCC 4.0 är nu standardkompilatorn i den instabila utgåvan och utvecklarna måste uppgradera sina byggmiljöer motsvarande. Utvecklare ombeds att inte sända in C++-kod som har byggberoenden på bibliotek skrivna i C++ som ännu inte konverterats till det ny C++-ABI:t (Application Binary Interface).

Uppdatering om Debians konsultlista. Thomas Huriaux påpekade att flera Debiankonsulter ännu inte besvarat sitt ”ping”-e-postmeddelande, trots att de måste svara inom fyra veckor enligt de nya riktlinjerna för Debiankonsulter. De kommer tas bort från listan om de inte svarar.

Tillståndet för Ada i Debian. Ludovic Brenta rapporterade om hur han under 18 månader varit ansvarig för många Ada- och relaterade paket i Debian och att han söker en ny sponsor. Han har även skrivit ett utkast till riktlinjer för Adapaket som skulle försäkra att alla Adapaket använder samma ABI (binärgränssnitt) och fungerar bra tillsammans, speciellt bibliotek.

Övergångs-dummypaket och Replaces-fältet. Margarita Manterola undrade hur man gör för att undvika dummypaket. Dessa paket hjälper till att uppgradera paket till andra paket. Alternativet innebär att använda Replaces- och Conflicts-inställningar. Simon Richter förklarade hur mekanismen är tänkt att fungera vid en dist-upgrade.

Cirkulära beroenden. Bill Allombert vill ta bort cirkulära beroenden eftersom de skapar problem vid uppgraderingar. Robert Lemmen tillverkade en sammanfattning över nuvarande cirkulära beroenden. Colin Watson tillade att dpkg kommer bryta slingor och att förhandsberoenden lättar på problemen.

Ta bort gamla övergivna paket? Frank Lichtenheld sammanställde en förteckning över paket som övergavs för mer än ett år sedan och som ingen har tagit över ansvaret för. Många av dessa paket används inte över huvud taget. Martin Michlmayr lade till fler övergivna paket till listan. De planeras alla att tas bort från distributionen inom kort.

Ta bort icke-fri dokumentation. Frank Lichtenheld planerade att organisera borttagningen av icke-fri dokumentation från Debian. Det finns dock inte någon tidslinje för när han kommer sända in felrapporter ännu. Han förslog även att använda en särskild ärenderad där den licens som används står i klartext för att sådana felrapporter lättare skall kunna urskiljas.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sju paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 222 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Filippo Giunchedi och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.