Debian voor amateurradio

De ontwikkeling van de specifieke uitgave

Verpakking

Terwijl het verpakken van hamradiosoftware in Debian de verantwoordelijkheid is van de Debian Hamradio-beheerders, biedt dit project voor het maken van de specifieke uitgave de volgende hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn voor verpakkers:

Broncode van metapakketten

git clone https://salsa.debian.org/blends-team/hamradio
cd hamradio ; make dist
gbp buildpackage

Opmerking: u zult git-buildpackage en blends-dev moeten installeren om de broncode te kunnen compileren.

Om meer te weten over hoe te werken met metapakketten van specifieke uitgaven, kunt u §6.1 van de Debian handleiding voor specifieke uitgaven raadplegen.

Broncode van de live-dvd

git clone https://salsa.debian.org/blends-team/blends-images.git
cd blends-images/images/hamradio-amd64
lb config
sudo lb build

Opmerking: u zult git-buildpackage en live build moeten installeren om de broncode te kunnen compileren.

Om meer te weten over het werken met de broncode van live-build, kunt u de Handleiding voor live-systemen raadplegen.