Καθαρά Μείγματα του Debian

Τα καθαρά μείγματα του Debian είναι μια λύση για ομάδες ατόμων με συγκεκριμένες ανάγκες. Όχι μόνο προσφέρουν βολικές συλλογές (μετα-πακέτα) συγκεκριμένων πακέτων αλλά προσφέρουν, επίσης, εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση για διαφορετικές ομάδες ατόμων που μπορεί να είναι παιδιά, επιστήμονες, κόσμος που παίζει παιχνίδια, δικηγόροι, ιατρικό προσωπικό, άτομα με προβλήματα όρασης κλπ. Ο κοινός τους στόχος είναι να απλοποιήσουν την εγκατάσταση και διαχείριση του κοινού στο οποίο στοχεύουν και να συνδέσουν αυτό το κοινό με τα άτομα που δημιουργούν ή πακετάρουν το λογισμικό που χρησιμοποιούν.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα Καθαρά Μείγματα του Debian στο Εγχερίδιο των Καθαρών Μειγμάτων.

Καθαρά Μείγματα που κυκλοφορούν

Η λέξη "κυκλοφορούν" μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες για διαφορετικά μείγματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει ότι τα Μείγματα έχουν μεταπακέτα ή έναν εγκαταστάτη που έχει κυκλοφορήσει με μια σταθερή έκδοση του Debian. Τα Μείγματα μπορούν επίσης να παρέχουν μέσα εγκατάστασης ή να αποτελούν τη βάση μιας παράγωγης διανομής. Δείτε τις ξεχωριστές σελίδες κάθε συγκεκριμένου Μείγματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μ' αυτό.

Μείγμα Περιγραφή Γρήγοροι Σύνδεσμοι
Debian Accessibility Ο σκοπός της Debian Accessibility είναι η ανάπτυξη του Debian σε ένα ΛΣ που να είναι ιδιαίτερα καλά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μεταπακέτα
Debian Astro Ο στόχος της Debian Astro είναι να αναπτύξει ένα ΛΣ βασισμένο στο Debian που να ταιριάζει στις απαιτήσεις τόσο των επαγγελματιών όσο και των ερασιτεχνών αστρονόμων. Ενσωματώνει έναν μεγάλο αριθμό πακέτων λογισμικού που καλύπτουν τον έλεγχο τηλεσκοπίου, αναγωγή των δεδομένων (data reduction), παρουσίαση και άλλα πεδία. Μεταπακέτα
DebiChem Ο σκοπός της DebiChem είναι να κάνει το Debian μια καλή πλατφόρμα για τους χημικούς στην καθημερινή τους δουλειά. Μεταπακέτα
Debian Edu Ο σκοπός της Debian Edu είναι να προσφέρει ένα ΛΣ Debian κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση και χρήση στα σχολεία. Μεταπακέτα
Debian Games Ο στόχος της Debian Games είναι να προσφέρει παιχνίδια στο Debian από παλιά ηλεκτρονικά και παιχνίδια περιπέτειας μέχρι παιχνίδια προσομοίωσης και στρατηγικής. Μεταπακέτα
Debian GIS Ο σκοπός της Debian GIS είναι να αναπτύξει το Debian στην καλλίτερη δυνατή διανομή για εφαρμογές και χρήστες Γεωπληροφοριακών Συστημάτων. Μεταπακέτα Παράγωγες διανομές
Debian Junior Ο σκοπός της Debian Junior είναι να κάνει το Debian ένα ΛΣ που τα παιδιά θα ευχαριστιούνται να χρησιμοποιούν. Μεταπακέτα
Debian Med Ο σκοπός της Debian Med είναι ένα πλήρες ελεύθερο και ανοιχτό σύστημα για όλα τα καθήκοντα στον τομέα της ιατρικής φροντίδας και έρευνας. Για να επιτύχει αυτό τον σκοπό, το Debian Med ενσωματώνει σχετικό ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό για ιατρική απεικόνιση, βιοπληροφορική, υποδομή Τεχνολογιών Πληροφορικής για κλινική και άλλα συστατικά του ΛΣ Debian. Μεταπακέτα
Debian Multimedia Ο σκοπός της Debian Multimedia είναι να κάνει το Debian μια καλή πλατφόρμα για εργασία που έχει να κάνει με τον ήχο και τα πολυμέσα. Μεταπακέτα
Debian Science Ο σκοπός του Debian Science είναι να προσφέρει μια καλλίτερη εμπειρία στη χρήση του Debian από ερευνητές και επιστήμονες. Μεταπακέτα
FreedomBox Ο σκοπός της FreedomBox είναι η ανάπτυξη, σχεδιασμός και προώθηση προσωπικών εξυπηρετητών που να τρέχουν ελεύθερο λογισμικό για ιδιωτική, προσωπική επικοινωνία. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν ιστολόγια, ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, web proxy και έναν αναμεταδότη (relay) Tor σε μια μοναδική συσκευή η οποία μπορεί να αντικαταστήσει έναν ασύρματο δρομολογητή ώστε τα δεδομένα να παραμένουν με τους χρήστες. Μεταφορτώσεις
Hamradio Ο σκοπός της Debian Hamradio είναι η υποστήριξη των αναγκών των ραδιοερασιτεχνών στοDebian προσφέροντας εφαρμογές καταγραφής, κατάστασης δεδομένων (data mode), κατάστασης πακέτων (packet mode) και άλλα. Μεταπακέτα Μεταφορτώσεις

Αναμενόμενα Καθαρά Μείγματα

Αυτά τα μείγματα είναι έργα σε ανάπτυξη και δεν έχουν ακόμα φτάσει στην κυκλοφορία μιας σταθερής έκδοσης να και μπορεί να είναι διαθέσιμα στη δοκιμαστική ή την ασταθή διανομή. Μερικά από τα αναμενόμενα μείγματα ενδέχετει να εξαρτώνται ακόμα από κάποια τμήματα μη-ελεύθερου λογισμικού.

Μείγμα Περιγραφή Γρήγοροι Σύνδεσμοι
Debian Design Ο σκοπός της Debian Design είναι να προσφέρει εφαρμογές για σχεδιαστές. Αυτό περιλαμβάνει γραφική σχεδίαση, σχεδίαση ιστότοπων και σχεδίαση πολυμέσων.
DebianParl Ο σκοπός της DebianParl είναι να προσφέρει υποστήριξη για τις ανάγκες βουλευτών, πολιτικών και του προσωπικού τους σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Ανάπτυξη

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην ανάπτυξη κάποιου από τα Καθαρά Μείγματα του Debian μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στις σελίδες του wiki.