Specifieke uitgaven van Debian

Specifieke uitgaven van Debian (Debian Pure Blends in het jargon — zuivere mengelingen in een letterlijke vertaling ervan) vormen een oplossing voor groepen mensen met specifieke noden. Zij bieden niet enkel handige collecties (metapakketten) van specifieke pakketten, maar zij vergemakkelijken ook de installatie en de configuratie in het licht van het beoogde doel. Zij komen tegemoet aan de belangen van verschillende groepen mensen. Dit kunnen kinderen zijn, wetenschappers, liefhebbers van spelletjes, juristen, medische beroepen, mensen met een visuele beperking, enz. Zij hebben als gemeenschappelijke bedoeling om voor de beoogde doelgroep de installatie en het beheer van computers te vereenvoudigen, en een band te smeden tussen die doelgroep en de mensen welke de door hen gebruikte software ontwikkelen en verpakken.

U leest meer over Debian Pure Blends, de specifieke uitgaven van Debian, in de Pure Blends Manual.

Uitgebrachte specifieke uitgaven

"Uitgebracht" kan een verschillende betekenis hebben voor verschillende uitgaven. In de meeste gevallen betekent het dat er voor de uitgave metapakketten bestaan of een installatieprogramma dat in een stabiele (stable) release uitgebracht werd. Specifieke uitgaven kunnen ook zorgen voor installatiemedia of de basis vormen voor een afgeleide distributie. Raadpleeg de aparte uitgave-pagina's voor bijkomende informatie over een bepaalde specifieke uitgave.

Uitgave Beschrijving Links
Debian Accessibility Debian Accessibility stelt zich tot doel Debian te ontwikkelen tot een besturingssysteem dat goed aangepast is aan de noden van mensen met beperkingen. Metapakketten
Debian Astro Debian Astro stelt zich tot doel een op Debian gebaseerd besturingssysteem te ontwikkelen dat beantwoordt aan de behoeften van zowel professionele als hobby-astronomen. Het project integreert in Debian een groot aantal softwarepakketten die betrekking hebben op telescoopbesturing, datareductie, presentatie en andere gebieden. Metapakketten
DebiChem DebiChem stelt zich tot doel met Debian aan chemici een goed platform te bieden voor hun dagelijkse werkzaamheden. Metapakketten
Debian Edu Debian Edu stelt zich tot doel te voorzien in een Debian-systeem dat geschikt is voor educatief gebruik in scholen. Metapakketten
Debian Games Debian Games stelt zich tot doel in Debian spellen aan te bieden die gaan van arcade- en avonturenspellen tot simulatie- en strategische spellen. Metapakketten
Debian GIS Debian GIS stelt zich tot doel om Debian zo te ontwikkelen dat het de beste distributie wordt voor toepassingen voor en gebruikers van een geografisch informatiesysteem. Metapakketten Derivaten
Debian Junior Debian Junior stelt zich tot doel van Debian een OS te maken dat kinderen leuk vinden om te gebruiken. Metapakketten
Debian Med Debian Med stelt zich tot doel een volledig vrij en open systeem te maken dat geschikt is voor alle taken op het gebied van medische zorg en onderzoek. Om dat doel te bereiken integreert Debian Med in het OS van Debian vrije en open bronsoftware voor medische beeldvorming, voor bio-informatica, voor klinische IT-infrastructuur, enzovoort. Metapakketten
Debian Multimedia Debian Multimedia stelt zich tot doel van Debian een geschikt platform te maken voor audio- en multimedia-werkzaamheden. Metapakketten
Debian Science Debian Science stelt zich tot doel om onderzoekers en wetenschappers een betere ervaring te bieden bij het gebruik van Debian. Metapakketten
FreedomBox FreedomBox stelt zich tot doel om vertrouwelijke servers te ontwerpen, te ontwikkelen en te promoten die op basis van vrije software werken en dienen voor persoonlijke en private communicatie. Tot dit soort toepassingen behoren blogs, wiki's, websites, sociale netwerken, e-mail, web proxy en een Tor-knooppunt op een apparaat dat een draadloze router kan vervangen en waardoor de gebruikers meester blijven over hun gegevens. Downloads
Hamradio Debian Hamradio stelt zich tot doel om in Debian aan de behoeften van radioamateurs te beantwoorden door te voorzien in een logboek en in toepassingen voor gegevensoverdracht in datamodus en pakketmodus, enzovoort. Metapakketten Downloads

Te verwachten specifieke uitgaven

Deze uitgaven zijn werk-in-uitvoering en hebben het stadium van een stabiele (stable) uitgave nog niet bereikt, hoewel ze beschikbaar kunnen zijn in de distributie testing (testfase) of unstable (onstabiel). Bepaalde te verwachten specifieke uitgaven kunnen nog steeds steunen op niet-vrije componenten.

Uitgave Beschrijving Links
Debian Design Debian Design stelt zich tot doel te voorzien in toepassingen voor designers, waaronder grafische designers, webdesigners en multimediadesigners.
DebianParl DebianParl stelt zich tot doel toepassingen te voorzien die beantwoorden aan de behoeften van parlementariërs, politici en hun stafleden over de hele wereld.

Ontwikkeling

Indien u geïnteresseerd bent om mee te werken aan de ontwikkeling van specifieke uitgaven van Debian, kunt u informatie over het ontwikkelingswerk vinden op de wiki-pagina's.