Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Ako nás kontaktovať

Debian je rozsiahlou organizáciou a je veľa spôsobov ako nás kontaktovať. Táto stránka sumarizuje najčastejšie hľadané kontakty, ale nie všetky. Ďalšie kontakty n8jdete na ostatných webových stránkach Debianu.

Uvedomte si, že väčšina emailových adries uvedených nižšie, sú emailové skupiny s verejnými archívmi. Prečítajte si prosím oznam o zrieknutí sa zodpovednosti ešte pred zasielaním správ.

Bežným jazykom na komunikáciu s vývojármi Debianu je anglický jazyk. Preto vyžadujeme, aby boli základné informácie pre vývojárov v angličtine. Ak to nie je možné, prejdite si používateľskú emailovú konferenciu vo vašom jazyku.

Základné informácie

Väčšina informácií o Debiane je sústredená na našich webových stránkach, https://www.debian.org/, preto, než nás budete kontaktovať, si ich prosím najskôr prejdite a prehľadajte.

Naše odpovede na najčastejšie otázky odpovedia veľa vašich otázok.

Otázky ohľadne projektu Debian vo všeobecnosti môžete posielať do emailovej konferencie debian-project na adrese debian-project@lists.debian.org. Prosím neposielajte do tejto konferencie otázky o používaní Linuxu - ohľadne týchto otázok si prečítajte nižšie.

Inštalácia a používanie Debianu

Ak ste si istý, že dokumentácia na inštalačnom médiu a na našich stránkach nepopisuje riešenie vášho problému, existuje veľmi aktívna používateľská konferencia debian-user, kde používatelia Debianu a vývojári odpovedajú na otázky. Všetky otázky ohľadne

môžete posielať do tejto konferencie. Jednoducho sa prihláste do debian-user konferencie a pošlite otázku na email debian-user@lists.debian.org.

Okrem toho existujú používateľské poštové konferencie v rôznych jazykoch. Pozrite sa na prihlasovacie informácie do medzinárodných poštových konferencií.

Ďalej si môžete prehliadať naše emailové konferencie formou diskusných skupín za použitia webového rozhrania, ako Google.

Ak si myslíte, že ste našli chybu v našom inštalačnom systéme, pošlite o tom informácie na adresu debian-boot@lists.debian.org alebo zaevidujte chybové hlásenie na pseudo-balík debian-installer.

Publicita / Tlač

Ak chcete získať informácie pre svoje články alebo naopak vložiť nejakú správu na naše spravodajské stránky, kontaktujte naše oddelenie publicistiky.

Udalosti / Konferencie

Pozvanie na konferencie a výstavy alebo ďalšie udalosti posielajte na oddelení udalostí. Žiadosti o letáky, plagáty a účasť v Európe posielajte na európsku konferenciu o udalostiach.

Pomoc Debianu

Ak chcete kontaktovať Debian s ponukou pomoci, prosím, najskôr si prezrite možné spôsoby pomoci.

Ak chcete spravovať zrkadlo (mirror) Debianu, pozrite sa na stránky o zrkadlení Debianu. Nové zrkadlá sa oznamujú týmto formulárom. Problémy s existujúcimi zrkadlami môžu byť ohlásené na adrese mirrors@debian.org.

Ak chcete predávať CD Debianu, pozrite sa na informácie pre predajcov CD. Ak chcete byť na zozname predajcov CD, prosím nasledujte tieto inštrukcie.

Hlásenia o problémoch balíkov Debianu

Ak chcete zaevidovať chybu balíka Debianu, máme systém na hlásenie chýb, kde môžete jednoducho ohlásiť váš problém. Prosím prečítajte si inštrukcie na vyplnenie chybovej správy.

Ak chcete jednoducho komunikovať so správcom balíkov Debianu, môžete použiť špeciálnu emailovú adresu nastavenú pre každý balík. Akýkoľvek email poslaný na adresu <názov balíka>@packages.debian.org bude preposlaný správcovi zodpovednému za daný balík.

Ak chcete oboznámiť vývojárov o bezpečnostnom probléme Debianu diskrétnym spôsobom, pošlite email na adresu security@debian.org.

Vývoj Debianu

Ak máte otázky, ktoré sa týkajú viac vývoja, je tu niekoľko emailových konferencií pre vývojárov Debianu, ktoré môžete použiť na kontaktovanie našich vývojárov.

Všeobecná emailová konferencia je debian-devel: môžete sa sem prihlásiť a poslať email na adresu debian-devel@lists.debian.org.

Problémy s infraštruktúrou Debianu

Problém zo službou Debianu môžete zvyčajne ohlásiť ako chybu vhodného pseudo-balíka.

Eventuálne nás môžete kontaktovať emailom.

Editori webových stránok
balík: www.debian.org
debian-www@lists.debian.org
Prekladatelia webových stránok
Ivan Masár <helix84@centrum.sk>
Správcovia archívov a administrátori emailových konferencií
balík: lists.debian.org
listmaster@lists.debian.org
Administrátori systému na hlásenie chýb
balík: bugs.debian.org
owner@bugs.debian.org

Debian je komunita ľudí, ktorí si vážia rešpekt a dialóg. Ak ste obeťou akéhokoľvek správania, ktoré vám ubližuje alebo máte pocit, že vás obťažuje, či už počas konferencie alebo šprintu, ktorý organizuje projekt alebo počas akejkoľvek interakcie s projektom, prosím, kontaktujte nás na adrese antiharassment@debian.org.

Máme tiež kompletný zoznam rôznych miest a emailov na kontaktovanie jednotlivých častí organizácie.