Cảnh báo! Bản dịch này đã lạc hậu, vui lòng xem bản gốc.

Liên hệ với chúng tôi

Debian là một tổ chức rộng lớn và ở đây có nhiều cách để liên hệ. Trang này sẽ tổng hợp các thông tin liên quan đến các cách thức liên hệ; nhưng không có nghĩa là toàn bộ. Vui lòng tham khảo phần còn lại của trang thông tin điện tử để biết thêm các phương thức liên hệ khác.

Vui lòng chú ý rằng phần lớn các địa chỉ thư điện tử phía dưới là các bó thư được lưu trữ công khai trên mạng. Đọc lời chối từ trước khi gửi bất kỳ thư nào.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chung cho cộng đồng những nhà phát triển Debian. Chúng tôi thành ra yêu cầu rằng các câu hỏi ban đầu đến nhà phát triển cần viết bằng tiếng Anh. Nếu điều này là không thể, thì có thể dùng bó thư người dùng cho ngôn ngữ của bạn.

Thông tin chung

Phần lớn các thông tin về Debian được sưu tập trong trang thông tin điện tử của chúng tôi, https://www.debian.org/, do vậy vui lòng duyệt và tìm kiếm nó trước khi liên lạc với chúng tôi.

FAQ của chúng tôi trả lời nhiều câu hỏi của bạn.

Các câu hỏi chung liên quan đến dự án Debian có thể gửi đến bó thư dự-án-debian, tại địa chỉ debian-project@lists.debian.org. Vui lòng đừng gửi các câu hỏi về cách dùng Linux vào bó thư này; đọc phần bên dưới về vấn đề đó.

Cài và sử dụng Debian

Nếu bạn biết chắc chắn tài liệu trên đĩa cài đặt và trang thông tin điện tử của chúng tôi không thể giải quyết được vấn đề của bạn, ở đây có rất nhiều người dùng tích cực trong bó thư nơi mà người dùng và người phát triển có thể trả lời câu hỏi của bạn, bó thư debian-user. Mọi câu hỏi liên quan đến

có thể gửi đến bó thư đó. Cách đơn giản là đặt xem dài hạn người-dùng-debian và gửi câu hỏi của bạn đến debian-user@lists.debian.org.

Thêm vào đó, có nhiều bó thư người dùng cho nhiều ngôn ngữ khác nhau. Xem đặt xem dài hạn các bó thư quốc tế.

Hơn thế nữa, bạn còn có thể duyệt bó thư như là một nhóm tin tức sử dụng giao diện web, giống như Google.

Nếu bạn nghĩ rằng mình tìm thấy lỗi trong hệ thống cài đặt của chúng tôi, hãy gửi thông tin về nó đến địa chỉ debian-boot@lists.debian.org hay báo cáo lỗi với debian-installer gói-giả.

Publicity / Báo chí

Những thông tin yêu cầu bài viết hay gửi tin tức cho trang tin tức vui lòng liên hệ với bộ phận publicity của chúng tôi.

Sự kiện / Hội thảo

Lời mời hội thảo và triển lãm hay các kiểu sự kiện khác có thể gửi đến bộ phận sự kiện. Các yêu cầu tờ rơi, áp phích và tham dự tại châu Âu có thể gửi đến bó thư sự kiện châu Âu.

Hỗ trợ Debian

Nếu bạn muốn liên hệ với Debian để giúp đỡ, vui lòng xem các cách có thể trợ giúp trước.

Nếu bạn muốn bảo trì máy bản sao Debian, xem trang về máy bản sao Debian. Các máy bản sao mới được chuyển lên dùng mẫu đơn này. Các trục trặc với máy bản sao sẵn có có thể báo cáo với mirrors@debian.org.

Nếu bạn muốn bán đĩa CD Debian, xem thông tin về nhà cung cấp CD. Để lấy danh sách các nhà cung cấp CD, vui lòng thực hiện dùng mẫu này.

Báo cáo lỗi trong các gói Debian

Nếu bạn muốn gửi báo cáo lỗi thêm một lần nữa với một gói Debian, chúng tôi có hệ thống theo dõi lỗi nơi mà bạn có thể dễ dàng báo cáo lỗi của mình. Vui lòng đọc các bước báo cáo lỗi.

Nếu bạn chỉ muốn liên lạc với người bảo trì gói Debian, thì bạn có thể dùng bí danh thư đặc biệt được cài đặt cho từng gói. Mọi thư gửi đến <tên gói>@packages.debian.org sẽ chuyển tiếp đến người bảo trì tương ứng cho gói đó.

Nếu bạn muốn các nhà phát triển biết được một vấn đề bảo mật Debian theo kiểu kín đáo, gửi thư điện tử đến security@debian.org.

Phát triển Debian

Nếu bạn có câu hỏi mà nó liên quan nhiều đến phát triển phần mềm, ở đây có nhiều bó thư phát triển trong Debian cái mà các bạn có thể dùng để liên hệ với những nhà phát triển của chúng tôi.

Bó thư phát triển chung nhất là debian-devel: bạn có thể đặt xem dài hạn nó và sau đó gửi thư điện tử đến debian-devel@lists.debian.org.

Trục trặc với cơ sở hạ tầng Debian

Để báo cáo các trục trặc với dịch vụ Debian, bạn có thể báo cáo lỗi như thường lệ với gói-giả.

Ngoài ra, bạn có thể dùng thư điện tử để liên hệ với chúng tôi.

Biên tập trang thông tin điện tử
gói: www.debian.org
debian-www@lists.debian.org
Web pages translators
Vietnamese Translation Team <debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>
Người quản trị bó thư và bảo trì phần lưu trữ
gói: lists.debian.org
listmaster@lists.debian.org
Người quản trị hệ thống theo dõi lỗi
gói: bugs.debian.org
owner@bugs.debian.org

Báo cáo quấy rối

Debian là cộng đồng của những người được đánh giá cao về tôn trọng và đối thoại. Nếu bạn là nạn nhân của bất kỳ thái độ nào mà làm tổn thương bạn hoặc bạn cảm thấy bị quấy rối, cho dù nó trong suốt một cuộc hội thảo hay là cuộc đua tổ chức bởi dự án, hoặc thông qua tương tác dự án chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: antiharassment@debian.org.

Chúng tôi cũng có một danh sách đầy đủ của các công việc và thư điện tử để dùng để liên hệ với các bộ phận khác nhau của tổ chức.