Debian-Installer beta 2 utgiven

14 januari 2004

Debian-Installer kan med glädje presentera den andra betautgåvan av installationsprogrammet för Debian Sarge för arkitekturerna i386, powerpc och ia64. Förutom att den nya arkitekturen ia64 har tillkommit har denna utgåva följande nya funktioner:

Denna utgåva rättar alla publicerade errata för beta 1 av Debian-Installer, och många ytterligare fel. Den har dock fortfarande vassa kanter och kända fel, men vi förväntar oss att de flesta användare kommer att se den som en stor förbättring jämfört med tidigare installationsprogram för Debian. Sänd oss en rapport om hur din installation gick, så att vi kan sträva efter att göra den ännu bättre.

Hur du gör för att testa betan:

Om din installation lyckades kommer det ligga en installationsrapportsmall i /root/install-report.template – mallen är även tillgänglig via webben. Använd mallen när du sänder in installationsrapporter.

Lycka till med din Debian-Installer-testning!