Debian-Installer beta 2 utgiven

15 mars 2004

Debian-Installer kan med glädje presentera den tredje och sista betautgåvan av installationsprogrammet för Debian Sarge. Följande funktioner har tillkommit i denna utgåva:

Denna utgåva rättar alla publicerade errata för beta 2 av Debian-Installer, och många ytterligare fel. Vi förväntar oss att de flesta användare kommer se denna version som en stor förbättring jämfört med tidigare betaversioner. Sänd oss en rapport om hur din installation gick, så att vi kan sträva efter att göra den ännu bättre.

Hur du gör för att testa betan:

Vi uppskattar all testning och kommentarer vi har fått för tidigare versioner av installationsprogrammet och hoppas att det här är den bästa hittills!