Debian Installer 7.0 Utgåvekandidat 3

2 maj 2013

Gruppen för Debianinstalleraren tillkännager stolt den tredje (och förhoppningsvis den sista) utgåvekandidaten av installeraren för Debian 7.0 Wheezy.

Förbättringar i den här utgåvan av installeraren

Förändringar i hårdvarustöd

Lokaliseringsstatus

Kända problem i denna utgåva

Se kända problem för detaljer och en full lista på kända problem.

Synpunkter på denna utgåva

Vi behöver din hjälp för att hitta buggar eller ytterligare förbättra installeraren, så vänligen prova den. Installations-CD-skivor, annan media och allt annat som du kan tänkas behöva finns på vår webbsida.

Tack

Gruppen för Debianinstalleraren tackar alla som har bidragit till denna utgåva.