Beta 1 av utgåvan av Debian Jessie-installeraren

13 augusti 2014

Debianinstallergruppen tillkännager stolt den första betautgåvan av installeraren för Debian 8 Jessie.

Viktiga förändringar i denna utgåva av installeraren

Andra förändringar i denna utgåva av installeraren

Förändringar i hardvarustöd

Lokaliseringsstatus

Kända problem i denna utgåva

Se errata för detaljer och en komplett lista på kända problem.

Återkoppling för denna utgåva

Vi behöver din hjälp för att hitta fel och att fortsätta förbättra installeraren, så vänligen testa den. Installations-CDs, annan media och allt annat du kan tänkas behöva finns tillgängligt på vår webbsida.

Tack

Debianinstallationsgruppen tackar alla som har bidragit till denna utgåva.