Alpha 2 av Stretch-utgåvan av Debian Installer

15 augusti 2015

Debian Installer-gruppen presenterar stolt den andra alpha-utgåvan av installeraren för Debian 9 Stretch.

Viktiga förändringar i denna utgåva av installeraren

Andra förbättringar i denna utgåva

Lokaliseringsstatus

Kända problem i denna utgåva

Se errata för detaljer och en fullständig lista på kända problem.

Återkoppling för denna utgåva

Vi behöver din hjälp för att hitta fel och ytterligare förbättringar av installeraren, så var vänlig och använd den. Installerar-CDs, annan media och allt annat du kan tänkas behöva finns tillgängligt på vår webbplats.

Tack

Debian Installer-gruppen tackar alla som har bidragit till denna utgåva.