Alpha 4 av utgåvan av Debian Buster-installeraren

15 december 2018

Debian Installerar-gruppen tillkännager stolt den fjärde alfa-utgåvan av installeraren för Debian 10 Buster.

Förord

Cyril Brulebois skulle vilja börja med att tacka Christian Perrier, som spenderade många år med att arbeta på Debianinstalleraren, speciellt på internationalisering (i18n) och lokalisering (l10n). Man kan komma ihåg grafer och bloggposter med statistik på Planet Debian; att hålla reda på dessa siffror kan verka vara ett helt matematiskt ämne, men att ha uppdaterade översättningar är en viktig del i att ha en Debianinstallerare som är tillgänglig för de flesta användare.

Tack så mycket, Christian!

Förbättringar i denna utgåva

Förändringar i hårdvarustöd

Lokaliseringsstatus

Kända problem i denna utgåva

Se errata för detaljer och en fullständig lista på kända problem.

Återkoppling för denna utgåva

Vi behöver din hjälp för att hitta fel och ytterligare förbättra installeraren, så vänligen testa den. Installerar-CDs, annan media och allt annat du kommer att behöva finns tillgängligt på vår webbsida.

Tack

Debian-installerargruppen tackar alla som har bidragit till denna utgåva.